På uppdrag av Svenska Unescorådet utlyser nu Vetenskapsrådet fyra Unescoprofessurer. Syftet är att ge forskare och lärosäten, eller forskningsinstitut, i Sverige möjlighet att under en fyraårsperiod vara en del av det internationella nätverket av Unescoprofessurer.

Unescoprofessuren ger en möjlighet bredda det akademiska nätverket och utveckla den lokala, nationella och globala samverkan med expertis och beslutsfattare inom FN-systemet. Inriktningen på professuren ska vara relevant för Unescos arbete och ligga inom ramen för Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.

Ansökningar inom alla Unescos verksamhetsområden är möjliga. För att kompletterade nuvarande svenska Unescoprofessurerna, utifrån den svenska strategin, välkomnas särskilt ansökningar inom: utbildning för hållbar utveckling (med fokus på grundskola och gymnasium), sexualundervisning och yttrandefrihet.  

Ansökan ska vara inskickad senast tisdag 22 februari 2022 kl. 14.00

Läs mer och ansök här!