Ukrainas kuststad Odessa har tagits upp som förslag på nytt världsarv under ett möte mellan Unescos generaldirektör Audrey Azoulay och Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkachenko den 30 augusti.

Unesco har sedan Rysslands krig mot Ukraina startade den 24 februari 2022, mobiliserat för att förmedla vikten av att skydda kulturarv, motverka våld mot journalister och upprätthålla skolgång och utbildning i Ukraina. Under ett möte på Unescos huvudkontor i Paris, föreslog Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkachenko en nominering av Odessa till världsarvslistan. Odessas konstmuseum träffades senast den 24 juli i år av artillerield, vilket förstörde delar av glastaket och fönstren.

Ukraina har idag sju världsarv. Ännu har inget av dessa skadats. Utöver nomineringen av Odessa till världsarvslistan kommer Världsarvskommittén att ta ställning till om världsarvsstäderna Kyiv och Lviv ska föras in på listan över världsarv i fara.

Unescos generaldirektör Audrey Azoulay har därutöver beslutat att förstärka stödet till Odessa genom att bland annat bistå med medel för att reparera Odessas konstmuseum, stödja digitaliseringen av minst 1000 konstverk i Odessa och Odessas Stadsarkivs dokumentsamling samt bistå med skyddsutrustning i form av t.ex. sandsäckar, gasmasker och brandsläckare för att rädda och minska skador som kan uppstå på grund av kriget.  

Idag finns det 1154 världsarv på Unescos världsarvslista. Världsarven är viktiga kultur- eller naturhistoriska miljöer som vittnar om jordens och människans historia. Alla världsarv är en del av ett globalt sammanhang och bidrar till fred genom gränsöverskridande möten mellan människor. Ett exempel på ett världsarv som binder samman Sverige och Ukraina är Struves meridianbåge som består av 265 mätpunkter genom 10 länder. Meridianbågen går från Hammerfest i Norge till Izmail vid Svarta Havet och har använts för att bestämma jordens form. Struves Meridianbåge är ett exempel på hur ett fredligt samarbete mellan många länder bidrar till lärdomar och nya vetenskapliga rön.

I år firar Världsarvskonventionen 50 år, något som uppmärksammas genom en mängd aktiviteter i och omkring världsarven – workshops, diskussioner, konferenser och utställningar pågår under hela år 2022.

Pressmeddelande: Ukraine: UNESCO supports Odesa’s heritage and cultural life | UNESCO

Läs mer om Unescos insatser i Ukraina här: War in Ukraine | UNESCO

Läs mer kulturarvsplatser i Ukraina som verifierats skadade av UNESCO: Damaged cultural sites in Ukraine verified by UNESCO | UNESCO

Läs mer om Världsarvskonventionen här: Världsarvskonventionen och världsarvens globala koppling | Riksantikvarieämbetet (raa.se)