207 kulturellt viktiga platser och monument har skadats på grund av Rysslands krig mot Ukraina.

Unesco har följt upp hur många kulturellt viktiga platser och monument som skadats i Ukraina sedan kriget startade den 24 februari i år.

Det handlar om 88 religiösa platser, 15 museer, 76 byggnader av historiskt eller kulturellt intresse, 18 monument och 10 bibliotek.

Skador återfinns i hela 12 regioner där de allra flesta uppstått i Donetsk, Charkiv, Kyiv och Luhansk. I dessa regioner finns 165 av 207 skadade platser och monument.

Unesco utvecklar nu en utvärderingsmekanism för data från Ukraina. Här ingår bland annat satellitbilder och bildanalys. Utvärderingen sker i enlighet med Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter från 1954.

Läs mer och se skadorna region för region här:
Damaged cultural sites in Ukraine verified by UNESCO | UNESCO

Chernigiv Youth Library, Ukraina. Foto Kovalchuk Viktor / UNIAN

Missa inga spännande nyheter eller tips kring de viktiga frågor som Unesco och Svenska Unescorådet arbetar med. I vårt nyhetsbrev ger vi dig senaste nytt kring världsarvsarbetet, utbildning för hållbar utveckling, artificiell intelligens, yttrandefrihet, kreativa städer, kulturarv och mycket mer.

Du prenumererar enkelt genom att skriva upp dig här: Get a Newsletter (gansub.com)

Läs september månads nyhetsbrev här: Svenska-Unescoradets-nyhetsbrev-sept-2022-1.pdf

Bilden är från vackra Platåbergens geopark, som utsågs till Sveriges första globala geopark i april, 2022. Läs mer om det här: Platåbergens geopark « Svenska Unescorådet

Foto: Henrik Theodorsson.

Ukrainas president Volodomyr Zelensky meddelade den 11 oktober att hamnstaden Odessas historiska centrum kandiderar till världsarvslistan.

Unescos generaldirektör Audrey Azoulay tog emot kandidaturen under Unescos styrelsemöte och pekade på att detta initiativ visar på det förtroende som finns för Unescos skyddsmekanismer.

I samband med kandidaturen uttryckte president Zelensky tacksamhet för det som Unesco bidragit med i Ukraina, inom ramen för organisationens mandat.

Unescos arbete i Ukraina
Sedan kriget startade har Unesco vidtagit krisåtgärder i Ukraina vad gäller utbildning-, kultur-, vetenskap-, information- och kommunikationssektorerna. Unesco har samlat in 18 miljoner dollar till detta, vilket inkluderar leveranser av material för att skydda museer och utomhuskonstverk liksom 50 000 datorer till ukrainska lärare (i samarbete med Google) och över 600 skottsäkra västar och hjälmar för att skydda journalister som arbetar i landet.

Stödet till Odessa har ökat under de senaste veckorna. Bland annat genom att Unesco avsatt pengar för att reparera skadorna på Odessas konstmuseum och det Odessas museum för modern konst. Unesco står även för kostnaderna för att anställa extra personal för att skydda samlingarna.

Unesco stödjer digitaliseringen av åtminstone 1000 konstverk och dokumentarkivet på Odessas statsarkiv genom att förse Odessa med nödvändig teknisk utrustning. Unesco har även levererat – och fortsätter att leverera – utrusning i form av skyddspaneler, sandsäckar, brandsläckare, brandsäkra tyger och gasmasker för att bland annat skydda monument och skulpturer på offentliga platser.

Betydelsen av att klassas som världsarv
Om Odessas historiska centrum skrivs in på Unescos världsarvslista, kommer dess unika, universella värde att erkännas. Det innebär att alla medlemsstater som skrivit under världsarvskonventionen är skyldiga att skydda det.

Eftersom världsarvskonventionen har skrivits under av både Ryssland och Ukraina, behöver därför båda länderna delta i att skydda platsen. Därutöver är de skyldiga att avstå från att medvetet skada världsarvet direkt eller indirekt.

När en plats blir upptagen på världsarvslistan betyder det att nödåtgärder kan användas för att skydda och stärka det – både med ekonomiska och tekniska medel. Unesco bistår då även i arbetet med återuppbyggnad om världsarvet skadats.

Till dags dato har inget av Ukrainas sju världsarv som finns med på världsarvslistan skadats. Kandidaturen kommer nu att tas upp på nästa Världsarvskommittémöte för beslut.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här:

At UNESCO, President Zelensky officially announces Odesa’s candidacy to receive World Heritage status | UNESCO

Svenska Unescorådet har med stor sorg erfarit att professor Love Ekenberg har gått bort. Love Ekenberg var sedan år 2017 innehavare av en Unescoprofessur för att utveckla en modell för högre utbildning i området söder om Sahara.

Love Ekenberg såg hur viktigt det är att investera i humankapital och utbildning för en effektiv och rättvis utveckling – både vad gäller ekonomisk tillväxt och demokratiska rättigheter. Han arbetade med att finna former för en global utbildning som fungerar på lokal nivå.

Svenska Unescorådets tankar går till Love Ekenbergs familj, vänner och kollegor.

——–

Love Ekenberg var professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Minnesord: Love Ekenberg in memoriam – Institutionen för data- och systemvetenskap (su.se)

Den 30 september antog 150 medlemsstater till Unesco en ambitiös kulturdeklaration som avslutning på MONDIACULT 2022.

Den 28-30 september möttes 2 600 deltagare från 150 medlemsstater under tre dagar fyllda av kulturupplevelser, samtal och möten i Mexiko. Kulturministrar från 135 länder närvarade och som avslutning på konferensen antogs en historisk deklaration till förmån för kultur i alla dess former.

”Kultur är av grundläggande betydelse i våra samhällen. Genom kultur kan människor upptäcka sina gemensamma nämnare och bli fria och upplysta medborgare. Trots de framsteg som gjorts har kulturområdet ännu inte intagit den plats det förtjänar inom politiken eller i det internationella samarbetet. MONDICACULT 2022 är en stark signal för att ändra på detta. Den deklaration som antogs idag är ett åtagande att agera.”
/ Unescos generaldirektör Audrey Azoulay, 30 sept. 2022.

Deklarationen tar bland annat upp konstnärers sociala och ekonomiska rättigheter, rätten för urfolk att skydda och föra vidare nedärvd kunskap och skydd och främjande av kultur- och naturarv.

Därutöver behandlar deklarationen digitala plattformar, tillgänglighet och upphovsrättsskydd, liksom vikten av att stoppa illegal handel med kulturföremål.

Bland annat ska ett virtuellt museum för stulet kulturarv stå klart till år 2025. Museet är ett samarbete mellan Unesco och Interpol. Syftet är medborgare ska kunna ta del av verkens historia och bidra till att fastställa ursprunget för föremål där osäkerhet föreligger.

Läs deklarationen här.

Pressmeddelande från Unesco 30 sept 2022:

MONDIACULT 2022: States adopt historic Declaration for Culture

Mexico City, 30 September – One hundred-fifty States unanimously adopted an ambitious Declaration for Culture on Friday at the end of a three-day conference convened by UNESCO. The text affirms culture as a “global public good”. It reflects countries’ agreement on a common roadmap to strengthen public policies in this field.

MONDIACULT 2022, the largest global conference devoted to culture in the last 40 years, brought together nearly 2,600 participants over three days in Mexico City. At UNESCO’s and Mexico’s invitation, 150 States sent delegations to the conference, 135 of them were represented at the highest level by ministers of culture.

“Culture has a fundamental role in our societies,” said UNESCO Director-General Audrey Azoulay. “Through culture people can discover their common humanity and become free and enlightened citizens. Yet, despite progress, it still does not have the place it deserves in public policies and international cooperation. MONDIACULT 2022 has sent a powerful signal to change this. The Declaration adopted today is a commitment to action.”

In the Declaration, the fruit of ten months of multilateral negotiations led by UNESCO, States affirm for the first time that culture is a “global public good”. Consequently, States call for culture to be included “as a specific objective in its own right” among the next United Nations Sustainable Development Goals.

The text defines a set of cultural rights that need to be taken into account in public policies, ranging from the social and economic rights of artists, to artistic freedom, the right of indigenous communities to safeguard and transmit their ancestral knowledge, and the protection and promotion of cultural and natural heritage.

It also calls for substantial regulation of the digital sector, notably of the major platforms, for the benefit of online cultural diversity, artists’ intellectual property rights, and fair access to content for all.

Stepping up the fight against illicit trafficking in cultural property

In the Declaration, governments also commit to intensify the fight against illicit trafficking in cultural goods through increased international cooperation. They call on art market operators not to attempt to sell objects whose provenance is not proven.

The emphasis on “unprovenanced” objects calls for the protection of archaeological sites that are vulnerable because they are not listed, and seeks to prevent illegal excavations and looting. The Declaration mandates UNESCO to propose standard-setting instruments to meet these challenges.

On the same subject, Ms Azoulay announced the creation of a virtual museum of stolen cultural property by UNESCO and INTERPOL. It will serve as an educational and pedagogical tool so that citizens can learn about the history of these works, and help people research the provenance of pieces about which they are unsure. The virtual museum will be up and running by 2025.

Rendezvous every four years

Other outcomes of MONDIACULT include the establishment, from 2025 onwards, of a World Forum on Cultural Policies, to be organized by UNESCO every four years. The debates of the Forum will be informed by a World Report on Cultural Policies which the Organization will produce.

Culture as a driver of development 

According to UNESCO data, the cultural and creative sector is one of the most powerful engines of development worldwide. It accounts for more than 48 million jobs globally –almost half of which are held by women – representing 6.2% of all existing employment and 3.1% of global GDP. It is also the sector that employs and provides opportunities for the largest number of young people under the age of 30.

MONDIACULT in figures

  • 2,600 participants
  • 135 Ministers of Culture
  • 83 NGOS
  • 32 intergovernmental organisations
  • 9 UN agencies

****

Link to the photo gallery of MONDIACULT
Press contact: Lucia Iglesias Kuntz, l.iglesias@unesco.org, +33 6 80 24 07 29