Nya siffror från Unesco visar att år 2023 varit ett dödligt år för journalister i konfliktzoner. Antalet dödade journalister har nästan dubblerats jämfört med de senaste tre åren.

27 journalister har mist livet under det gångna kvartalet. Det gör tiden sedan oktober till den i särklass dödligaste för journalister i krig och konflikt sedan 2007.

Det totala antalet journalister som dödats i tjänsten minskade från 88 personer 2022 till 65 personer år 2023, men ökningen av antalet som dödats i sin tjänsteutövning i krig och konflikt är trots detta alarmerande. Behovet av oberoende rapportering från krig och konflikt är stort men kan motverkas av att arbetssituationen för journalister har blivit avsevärt farligare i dessa områden. Dessutom beslagtas och förstörs material och kontor, journalister hotas med våld, kvarhållande eller nekas tillträde för att rapportera. Detta skapar tysta zoner och hindrar tillgången till information och därmed möjligheten att fatta välgrundade beslut.

En stor andel journalister har dödats i mellanöstern sedan den 7 oktober – 19 journalister i Palestina, 3 i Libanon och 2 i Israel. I Ukraina dödades 2 journalister under samma tidsperiod.

Unesco uppmanar till att aktivt arbeta för att garantera skydd för journalister i enlighet med internationell lag.

Länk till Unescos pressmeddelande:
https://www.unesco.org/en/articles/2023-alarming-increase-journalists-killed-conflict-zones

Läs även Unescos två senaste lägesrapporter:
Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister – Unesco släpper två lägesrapporter « Svenska Unescorådet