Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är nu 78 år sedan nazisternas största koncentrations- och förintelseläger, Auschwitz-Birkenau, befriades.

Förintelsens minnesdag uppmärksammas av Unesco för att mänskligheten aldrig får glömma de som mördades under Förintelsen och vikten av att värna alla människors lika värde.

Lena Posner-Körösi är ordförande i Judiska Centralrådet och den Judiska församlingen i Stockholm. Hennes pappa flydde Förintelsen som 13-åring och kom till Sverige som flykting. Hennes mamma var dotter till ryska judar som flytt till Sverige undan pogromerna i Ryssland. Hon menar att det är viktigt att förstå mekanismerna bakom Förintelsen, för att undvika att något liknande sker igen.

Lena Posner-Körösi. Foto: Kristian Pohl

– För att dra lärdom av Förintelsen är det viktigt att förstå att Förintelsen inte bara hände. Det var ord och retorik som långsamt tog sig in i folks medvetande. I svåra tider är det alltid så att man skyller på andra, oftast judarna. Hitler kom till makten på demokratisk väg. Men långt innan hade han gjort klart vad han tyckte om judarna. Och man lät honom hållas. Vi vet resultatet.

Sociala medier och antisemitism
Antisemitism och Förintelseförnekelse ökar, särskilt på sociala medier. 17% av de inlägg på Twitter som refererar till Förintelsen förvränger eller förnekar fakta, visar en rapport från Unesco (2022), där det även lyfts fram att sådana inlägg ökade med 23% efter ägarbytet (jfr. 2021). På Telegram förvrängs eller förnekas fakta i nästan hälften (49%) av inläggen som refererar till Förintelsen. När sådana förvrängningar sker, blir det svårare att avgöra vad som är sant och falskt i historieskrivningen och att förstå varningssignaler.

– Det är ett ständigt problem med sociala medier där det snabbt sprids hat och hot kopplat till oss judar och där man använder Förintelsen som utgångspunkt för detta, säger Lena Posner-Körösi.

Hur kan man motverka hat, antisemitism och faktaförnekelse?

– När det gäller antisemitismen måste vi arbeta på flera fronter – dels att vi judar är trygga och säkra och har det skydd som krävs, dels att varje incident polisanmäls och att de rättsvårdande myndigheterna är tillräckligt utbildade för att förstå när det finns ett hatbrottsmotiv i form av antisemitism. Detta har inte varit självklart hittills.

Lena Posner-Körösi tror att det finns sätt att komma åt Förintelseförnekelse.

 – Jag vet att det pågår arbete för att se över lagstiftningen när det gäller både förnekande och förvrängning av fakta rörande Förintelsen. Det vi kan göra bäst av allt är att fortsätta utbilda lärare, göra hågkomstresor till platserna där Förintelsen ägde rum och låta de överlevande och deras barn och barnbarn vara ute i skolor och berätta om sina erfarenheter.

Unesco uppmärksammar Förintelsens minnesdag
Unesco har länge arbetat med att försvara minnet av Förintelsen genom till exempel utbildningsinsatser och genom att bevara viktiga historiska platser. Sedan 1979 har koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau funnits med på Unescos världsarvslista som ett minne av Förintelsen och de brott mot mänskligheten som skedde under nazismen. Unesco skyddar även flera dokument som är kopplade till Förintelsen. Här finns till exempel världsminnen som Anne Franks dagbok, Ringelblumarkivet från Warszawagettot och Auschwitzrättegångarna i Frankfurt.

För att uppmärksamma och utbilda kring farorna med antisemitism, rasism och annan typ av hatretorik och för att förhindra alla former av diskriminering och våld mot enskilda folkgrupper arbetar Unesco med olika utbildningsinsatser om Förintelsen och folkmord. Bland annat driver Unesco ett internationellt program ”International program on Holocaust and Genocide Education” tillsammans med United States Holocaust Memorial Museum.

Mycket viktigt arbete sker även i Sverige. I december 2022 deltog Unesco i ett möte arrangerat av samarbetspartnern International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).  Mötet i Göteborg, som var det sista under Sveriges tid som ordförande i IHRA, följde mottot ”together for impact” och genomsyrades av oron över att generationen som överlevt Förintelsen åldras och inte kommer kunna fortsätta att berätta sin historia eller dela sina minnen länge till. Målet med mötet var att följa upp på de löften som givits vid Malmöforumet 2021 om utbyte och utveckling inom utbildning, vetenskap och minnet av Förintelsen.

Några tips inför dagen
Ta del av något av det som Unesco arrangerar med anledning av minnesdagen. Det går till exempel att se en utställning vid Unescos högkvarter av Wiener Holocaust Library om judiskt liv före Förintelsen och så erbjuds visningar av filmen ”Where is Anne Frank” av Ari Folman.

Lena Posner-Körösi lyfter särskilt fram utställningen ”There was a time…Jewish Family Photographs Before 1939” av Wiener Holocaust Library

– Mina farföräldrar och släktingar, liksom många andra, levde i Tyskland, hade ett gott liv och bidrog till samhället i stort. Sedan kom Hitler och min släkt mördades – bara för att de var judar. Så livet före är otroligt angeläget att visa.

Hur tycker du annars att en sådan här dag kan uppmärksammas?

– Jag tycker att Sverige och många länder, inklusive EU, uppmärksammar Förintelsens minnesdag på många olika sätt och på ett bra sätt. Det viktiga är att förstå att vi inte är vaccinerade mot nazisterna och att hat och hot fortsätter spridas. Att antisemiter också är antidemokrater och oftast hatar även andra minoriteter, något som majoritetssamhället aldrig får acceptera.

Syntolkning: Två händer, ett tänt stearinljus. Foto: Wiener Holocaust Librarys samling ”There was a time…Jewish Family Photographs Before 1939”

I korthet

  • Minnesceremoni i Unescos högkvarter i Paris tillsammans med Shoah Memorial (26 januari)

Inkluderar tal av Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör och Eric de Rothschild, president av Shoah Memorial. Här förmedlas t.ex. berättelser från Förintelseöverlevare av Isabelle Choko, president av ”Union of Auschwitz Survivors” i Frankrike.
Mer om det här: International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | UNESCO

  • Visning av Ari Folman’s ‘Where is Anne Frank” på Unescos fältkontor

”Where is Anne Frank” är en tecknad film som till stor del baseras på Anne Franks dagbok. Den 27 januari kan filmen ses på Unescos fältkontor i hela värden. Tillsammans med filmen tillgängliggörs också utbildningsmaterial från Anne Frank-fonden, för att lära ut om Förintelsens historia, antisemitism, asyl och mänskliga rättigheter.
Mer information: Where is Anne Frank  
Utbildningsmaterial: Educational Dossier – Where is Anne Frank?

  • Utställning av ”There was a time…Jewish Family Photographs Before 1939” av Wiener Holocaust Library – runt Unescoshögkvarter i Paris

Wiener Holocaust Library har Storbritanniens största samling av familjedokument från judiska flyktingar. Arkivet inkluderar en stor samling fotografier och album. De flesta bilderna visar vardagen för judar i Tyskland och Österrike. Utställningen syftar till att visa upp det samhälle som förlorades under Förintelsen.
Mer information: New exhibition at UNESCO commemorates Jewish life before the Holocaust – The Wiener Holocaust Library

  • Unesco uppmuntrar också alla att delta i kampanjen #WeRemember

#WeRemember är en kampanj på sociala medier som syftar till att uppmärksamma minnet av Förintelsen och dess offer. För att delta skriv #WeRemember på ett papper och ta en bild med papperet och dela på dina sociala nätverk med hashtaggen #WeRemember.
Mer information: Join the #WeRemember Campaign! (worldjewishcongress.org)

Botanisera gärna bland materialet på Unescos sida: Teaching about the Holocaust and genocide   | UNESCO

Unescos världsarvskommitté beslutade på onsdagen att skriva in hamnstaden Odessas historiska centrum på världsarvslistan.  I och med beslutet erkänns stadens unika, universella värde och hela mänsklighetens plikt att beskydda denna plats.

”Odessa, en fri stad, en världsstad, en legendarisk hamn som har satt sin prägel på film, litteratur och konst har nu fått ökat skydd av det internationella samfundet. Mitt under pågående krig, synliggörs vår gemensamma strävan att skydda denna stad,” sade Audrey Azoulay, generaldirektör för Unesco, när hon välkomnade inskrivningen.

I reglerna för Världsarvskonventionen ingår att alla 193 medlemsländer som undertecknat förpliktigar sig att inte medvetet göra något som direkt eller indirekt kan skada världsarvet. Här ingår även att bidra till att skydda världsarvet.

Världsarv i fara
Odessas historiska centrum har samtidigt skrivits in på listan över världsarv i fara, som möjliggör tillgång till förstärkt internationell teknisk och finansiell hjälp för att skydda och reparera skador på världsarvet. Ukraina kan nu efterfråga denna hjälp vid behov.

En snabbare process på grund av kriget
I och med kriget använde världsarvskommittén ett nödförfarande för att skynda på processen att ta upp Odessa på världsarvslistan. Processen har pågått sedan sommaren 2022, då Unesco kopplade ihop internationella experter med experter från Ukraina för att förbereda nomineringen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj offentliggjorde nomineringen under ett tal till Unesco i oktober 2022. Därefter har nomineringen utvärderats och kunde slutligen tas upp vid denna veckas extraordinära världskommittémöte i Paris.

Läs mer om Unescos insatser i Ukraina här: War in Ukraine | UNESCO

Läs Unescos pressmeddelande här: Odesa inscribed on UNESCO’s World Heritage List in the face of threats of destruction | UNESCO

Bildgalleri: The Historic Centre of Odesa – Gallery – UNESCO World Heritage Centre

Listan över världsarv i fara: UNESCO World Heritage Centre – List of World Heritage in Danger

Photo: The Odesa National Academic Opera and Ballet Theatre & (view from above)
Date: 01/12/2021
Author: Alexey Acepovsky, Yuri Filonenko, Dmitry Moiseev
Copyright: © GN Consulting Agency

Internationella utbildningsdagen fokuserar i år på situationen för unga kvinnor och flickor i Afghanistan. Idag nekas 80% av alla kvinnor och flickor i Afghanistan undervisning. Det motsvarar 2,5 miljoner personer.

Efter en tid av positiv utveckling då antalet läskunniga kvinnor ökade med ca 13% mellan år 2001 till 2021, har kvinnor och flickor nu stängts ute från möjligheten att ta del av utbildning.

Utan jämlik och inkluderande utbildning och möjlighet till livslångt lärande för alla, kommer inte jämställdhet kunna uppnås eller fattigdomscykeln brytas. Det gör att miljoner barn, unga och vuxna lämnas kvar i utanförskap.

”Inget land i världen ska förvägra kvinnor och flickor rätten till utbildning. Utbildning är en universell mänsklig rättighet som måste respekteras. Det internationella samfundet ansvarar för att säkerställa att rättigheterna för afghanska flickor och kvinnor återupprättas utan dröjsmål. Kriget mot kvinnor måste upphöra,” säger Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör.

Framgångar raderas
I Afghanistan är 80% av kvinnorna inte läs- och skrivkunniga jämfört med 51% av männen (2020). Barnäktenskap är vanligt – 35% av flickorna är gifta innan de fyller 18 år och 17% innan de fyller 15 år. Beslutet att exkludera kvinnor och flickor från utbildning hotar att radera den utveckling som åstadkommits i landet de senaste 20 åren:

  • Från 2001 till 2021 ökade antalet inskrivna inom alla utbildningssektorer och nivåer från ca 1 miljon studenter till 10 miljoner. Detta kunde åstadkommas med hjälp av det internationella samfundet, däribland Unesco.
  • Under samma period ökade antalet flickor i grundskolan från nära noll till 2,5 miljoner och kvinnors deltagande i högre utbildning i Afghanistan ökade 20 gånger – från 5000 studenter till över 100 000.
  • Tack vare möjligheten till utbildning ökade därför läskunnigheten bland kvinnor från 17% år 2001 till nära 30% för alla åldersgrupper.

Med noll kvinnor i högre utbildning år 2023, riskerar dessa framgångar att raderas.

Unesco fördömer exkluderingen av kvinnor och flickor från utbildning
Den internationella utbildningsdagen infördes den 24 januari 2018 av FN för att uppmärksamma utbildningens roll för fred och utveckling.

Mot bakgrund av utvecklingen i Afghanistan tillägnas årets internationella utbildningsdag alla de afghanska flickor och kvinnor som har förnekats rätten att lära, studera och lära ut. Unesco fördömer Afghanistans allvarliga attack mot grundläggande mänsklig värdighet och rätten till utbildning.

Läs pressmeddelande här: UNESCO dedicates the 2023 International Day of Education to Afghan girls and women | UNESCO

Syntolkning: Bild som illustrerar antalet kvinnor som tar del av högre utbildning i Afghanistan under åren 2001, 2021 och 2023, enligt text ovan.

#EducationDay #LetAfghanGirlsLearn

Foto längst upp i artikeln: Afghanska flickor, av: Waheedullah Jahesh/Shutterstock.com

Under 2022 dödades 86 journalister och mediearbetare i världen, enligt siffror från Unesco. Hälften av dessa dödades utanför tjänsten. Det motsvarar en person var fjärde dag. Ökningen från föregående år sätter ytterligare ljus på de allvarliga risker journalister utsätts för i yrket.  

– Det är alarmerande att antalet journalister som dödats ökat med hela 50 procent under föregående år. Det är farligt för samhällsutvecklingen i världen om journalister inte vågar utföra sitt arbete på grund av rädsla att dödas, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.   

Straffrihet bidragande orsak
En viktig faktor som bidrar till att journalister fortsätter att utsättas för våldsbrott, hot och hat samt i värsta fall mord, är så få ställs till svars för dessa brott. Så många som 86% av alla mord på journalister klaras inte upp eller får någon påföljd.  

– Myndigheter måste öka sina ansträngningar för att motverka dessa brott och försäkra sig om att förövare straffas. Likgiltighet är en viktig faktor i detta våldsklimat, säger Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör.

Under pandemin gick antalet mord på journalister ner från en toppnotering år 2018 då 99 journalister dödades. Den positiva trenden har nu vänt och de värst drabbade regionerna år 2022 var Latinamerika och Karibien, där över hälften av morden skedde. I Ukraina dödades 10 journalister under 2022. I Unescos databas över mördade journalister intar även Mexiko en särställning med 19 dödade journalister, vilket är flest för ett enskilt land föregående år: UNESCO observatory of killed journalists | UNESCO

Journalister dödas på sin fritid
Ungefär hälften av journalisterna var inte i tjänst när de dödades. Deras liv togs i hemmet, på resa, på parkeringsplatser eller på andra offentliga platser när de inte var i tjänst. Detta är en fortsättning på de senaste årens trend och visar den sårbarhet många journalister lever med i vardagen.

Flest mord i icke konfliktdrabbade länder
Antalet dödade journalister i konfliktländer steg från 20 till 23 från år 2021 till 2022. Den största globala ökningen skedde dock i icke konfliktdrabbade länder. Där fördubblades antalet fall från 25 till 61 under samma tidsperiod.

Riskerna för yttrandefriheten är stora, då bakgrunden till morden bland annat var repressalier för rapportering om organiserad brottslighet eller känsliga ämnen som korruption, miljöbrott, maktmissbruk och protester. Utöver rena mord hotas journalister även av kidnappning, godtyckliga gripanden, juridiska trakasserier och digitalt våld av olika slag.

Unescos insatser
Unesco arbetar för att skydda journalister i hela världen – bland annat genom FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet.

Unesco fördömer alla mord på journalister samt tränar journalister liksom domare, åklagare och säkerhetsstyrkor för att förstärka journalisters rättigheter och säkerställa att attacker mot journalister utreds och att förövarna åtalas. Unesco arbetar även med att tillsammans med de 193 medlemsstaterna utveckla och implementera lagar och policydokument för nationella media.

Unesco tar också återkommande fram rapporter om utmaningarna för yttrandefriheten i världen: Home | World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2021/2022 Online Report (unesco.org)

Presskontakt:
Thérèse Amnéus, therese.amneus@regeringskansliet.se, tel: 073 840 91 75

Läs Unescos pressmeddelande här: UNESCO: Killings of journalists up 50% in 2022, half targeted off duty | UNESCO

Inom Unesco finns flera olika initiativ för dig som är ung och ser en framtid inom områden som klimat, utbildning eller hållbar utveckling. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris har därför tagit fram en broschyr som kan underlätta vägen in till denna spännande framtid.

Här finns tips om hur du kan delta i nätverk, söka praktikplats eller hitta arbete via Unesco. Ladda hem broschyren och sätt igång!