Söndagen den 23 april firas Världsbokdagen runt om i världen. Dagen instiftades 1995 för att uppmärksamma böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att bidra till förståelse mellan människor.

Unesco framhåller särskilt vikten av de kreativa städerna inom litteratur för att främja läsning och böckers betydelse för en fredlig värld. Göteborg är Sveriges litteraturstad, något som uppmärksammas i samband med aktiviteter under Världsbokdagen.

–> Redan den 22 april arrangerar Göteborgs Lagerhus bokmarknad och andra aktiviteter. Lagerhuset är en mötesplats för förlag, tidskrifter och litterär verksamhet.

Mer om det som händer i Göteborg hittar du här.
Världsbokdagen 23 april – Litteraturstaden Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

2023 års tema
Temat för årets Världsboksdag är urfolksspråk. Samtidigt pågår just nu FN:s urfolksspråkdekad (2022-2032)”The International Decade of Indigenous Languages” – som syftar till att arbeta för förändring och inspirera talare av dessa språk att främja och värna språken nu och framåt. FN räknar till runt 370 miljoner människor i världen som tillhör ett urfolk, spridda över 90 länder. Det finns runt 7 000 olika språk som talas mer eller mindre. Majoriteten av dessa språk är hotade eftersom de sällan lärs ut i skolan och inte används offentligt. När språken försvinner, hotas både kultur och kunskap – som ofta är nära förknippat med språket.

I Sverige arbetar samerna med att revitalisera och upprätthålla de samiska språken. Lär dig mer om våra urfolksspråk här: De samiska språken | Institutet för språk och folkminnen (isof.se)

I Jokkmokk finns Samernas bibliotek, som arbetar med att stödja och främja läsandet och revitaliseringen av de hotade samiska språken. Här kan du låna böcker på olika samiska språk, liksom böcker som handlar om samisk kultur eller andra urfolk.
Läs mer här: Samernas bibliotek – Sametinget

Läs mer om FN och Världsbokdagen här: World Book and Copyright Day celebrates ‘fundamental importance’ of literature | UN News

Nu släpps rapporten från höstens nationella MIK-konferens i Göteborg. Frågan om ökad medie- och informationskunnighet bland medborgarna är brådskande, säger Ulla Carlsson, UNESCO-professor i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet. Utan kunniga medborgare hotas samspelet mellan människor och institutioner. Det skadar förtroendet för samhället och den mellanmänskliga tillit som utgör demokratins grundbult.

Varför är det viktigt att diskutera medie- och informationskunnighet?
– För att aktivt kunna delta i meningsfulla samtal och utvecklas som kreativa människor behöver vi kunna förstå texter och bilder, identifiera kontexter och agendor och skapa innehåll. Vi behöver göra oss förstådda och våra röster hörda i olika sammanhang.  Det är en utmaning i dagens komplexa medie- och kommunikationskultur. Därför är ökad medie- och informationskunnighet i befolkningen en viktig demokratifråga.

Ulla Carlsson menar att den snabba digitala medieutvecklingen, inte minst vad gäller AI, och många dramatiska skeenden i omvärlden kräver en ökad förståelse för den digitala världen. Sociala medieplattformars algoritmer är kopplade till ekonomiska vinstintressen. Hat, hot, desinformation och konspirationsteorier sprids med konsekvenser för både individer och det demokratiska samhället.

Ulla Carlsson

– Vi måste påminna oss om vikten av vårt ansvar – att uppmärksamma nya teknologier utifrån såväl möjligheter som risker i ett framtidsperspektiv, säger Ulla Carlsson.

Ulla Carlsson säger att det är nödvändigt att skynda på inhämtandet av kunskap i dessa frågor – inte minst för att kunna vidta nya åtgärder och stärka befintliga.

Samarbete – nyckel till framgång
För att lyfta frågor kring MIK på ett framgångsrikt sätt, krävs det en stärkt samverkan mellan olika nivåer och aktörer i samhället – nationellt, regionalt och lokalt.

– Det är viktigt att stimulera till samtal mellan alla nivåer – från politiken och utbildningen, till medie­företagen, de sociala medieplattformarna och det civila samhällets organisationer, fortsätter Ulla och lyfter att det är i denna kontext som den nationella MIK-konferensen i Göteborg hösten 2022 ska ses.

En samlande rapport
Konferensen samlade drygt 160 företrädare från olika samhällsnivåer och diskussionerna kretsade kring hur MIK-arbetet kan utvecklas för att stärka medie- och informationskunnigheten i samhället.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är MIK-RAPPORT-BILD.jpg

– Den rapport som nu publiceras är därför ovanligt utförlig, säger Ulla Carlsson. En stor del av rapporten består av redovisningar som rör diskussioner, specifika frågor, slutsatser och ibland även rekommendationer. I fokus står främst politikens ansvar men här finns också framtidsscenarier som handlar om åtgärder och aktiviteter som kan stärka medie- och informationskunnigheten hos alla.

Nu hoppas Ulla Carlsson att många som arbetar med MIK ska få användning av konferensrapporten.

– Frågan om medie- och informationskunnighet handlar i hög grad om yttrandefrihet och demokrati, säger Ulla Carlsson och betonar att det är viktigt att slå vakt om de demokratiska principerna.

En intervju med Ulla Carlsson från Göteborgs universitet hittar du här: Viktigt steg framåt för ökad medie- och informationskunnighet i samhället | Göteborgs universitet (gu.se)

Läs rapporten Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap av Ulla Carlsson, Pia-Marie Wehrling & Karolina Westling här: www.vgregion.se/mikrapport

Konferensen arrangerades i anslutning till UNESCO Global MIL Week 2022. med Svenska Unescorådet som samarbetspartner. Kopplingen till Unesco och ett globalt perspektiv är av betydelse mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet 2019 arrangerade UNESCO Global MIL Week Feature Conference. En koppling som har stärkts genom Unescos utnämnande av Göteborg till Litteraturstad i det internationella nätverket för kreativa städer.

Den 3 maj i år är det 30 år sedan den internationella pressfrihetsdagen instiftades. Det firas både i Sverige och av internatinonellt av Unesco. Pressfrihet är en grundläggande del i demokratiska samhällen och utmanas idag i allt fler länder i världen.

Under 2022 ökade antalet mord på journalister med 50% jämfört med föregående år och 86% av fallen förblir ouppklarade, enligt siffror från Unesco. Den senaste rapporten från Varieties of Democracy visar att 72% av världens befolkning nu lever i autokratier och demokratinivån för den genomsnittlige världsmedborgaren är tillbaka på 1986 års nivå – innan Berlinmuren föll. Yttrandefriheten gick tillbaka i 35 länder år 2022 jämfört med 7 länder år 2012.

I Sverige uppmärksammas pressfrihetsdagen bland annat genom en eftermiddag med AW på Stadsgårdsterminalen i Stockholm den 3 maj. Du kan delta fysiskt eller digitalt – anmäl dig via: Aktuella evenemang – Medieinstitutet Fojo senast den 26 april.

Dagen arrangeras av Svenska Unescorådet, Fojo, Reportrar utan gränser, Tidningsutgivarna, Svenska Journalistförbundet, Publicistklubben, Utgivarna och Sveriges Tidskrifter.

Reportrar utan gränser firar även pressfrihetsdagen i Malmö tillsammans med Dawit Isaak-biblioteket – ett bibliotek för yttrandefrihet.

Internationellt firande
Den 1-4 maj firas pressfrihetsdagen också vid FN i New York.
Den 1 maj och den 3-4 maj arrangerar Colombia Freedom of Expression flera sidoevenemang som är möjliga att delta i digitalt.

Programmet finns här, och anmälan till de olika evenemangen öppnar snart.

Mer om utmaningar för pressfriheten hittar du här: Unesco: Mord på journalister har ökat med 50% under 2022 « Svenska Unescorådet