Årets Svenska Unescopris tilldelas Dawit Isaak-biblioteket för arbetet med att tillhandahålla böcker och kultur som förbjudits runt om i världen på grund av inskränkningar i yttrandefriheten

– Bibliotek är en av demokratins och yttrandefrihetens hörnstenar. Dawit Isaak-bibliotekets visar med sin breda verksamhet hur det fria ordet och den fria kulturen kan värnas och vad konsekvenserna blir av den repression och censur många kreatörer i världen lever under, säger Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unescorådet.   

Prismotiveringen lyder:  
För en bred verksamhet som samlar förbjudna böcker och kultur i yttrandefrihetens och den konstnärliga frihetens namn. Här kan orden och tonerna av författare, journalister och musiker som tystats fortsätta leva och verka. Samlingarna i detta bibliotek beskriver på ett smärtsamt sätt vad det är att vara människa.

– Det är med stor ödmjukhet och glädje vi tar emot Svenska Unescopriset. Det stärker oss i vårt arbete med att samla in och tillgängliggöra förbjudna böcker från hela världen, och ger framför allt ett erkännande till alla de författare vars böcker av olika anledningar plockas bort, förbjuds eller censureras. I en tid då demokratin är på tillbakagång i världen är det viktigt att vi som har möjlighet aktivt jobbar för att stärka den fria åsiktsbildningen och skydda den konstnärliga friheten, säger Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-Biblioteket

Svenska Unescopriset
Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. I år har priset inriktningen yttrandefrihet mot bakgrund av den tyngd som Unesco, Sverige och Svenska Unescorådet lägger vid yttrandefrihetsfrågor – t.ex. inom medie-, kultur- och forskningsområdet.

Priset delades ut på Yttrandefrihetsscenen på Bokmässan den 28 september.

Dawit Isaak-biblioteket
Dawit Isaak-biblioteket inrättades år 2020 och ligger inrymt i Malmö stadsarkiv. Det är ett samarbete mellan Malmö stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska PEN och fristadsorganisationen ICORN. Biblioteket samlar litteratur och kultur skriven av författare och kreatörer som på grund av sina yrken utsatts för censur, förtryck eller tvingats till exil. Biblioteket är döpt efter Dawit Isaak, en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång, för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea. Läs mer om Dawit Isaak-biblioteket här: Dawit Isaak-biblioteket – Malmö stad (malmo.se)

Kontakt:
Thérèse Amnéus
, Svenska Unescorådet 
Telefon: 073 840 91 75 
E-post: therese.amneus@regeringskansliet.se 

Anna Nystedt, kommunikationschef kulturförvaltningen Malmö stad
Telefon: 070-148 76 38
E-post: anna.nystedt@malmo.se

Bild: Emelie Ive, chef Dawit Isaak-biblioteket tar emot Svenska Unescopriset tillsammans med Janne Grönholm, kommunalråd för kultur och fritid, (mp) och medarbetare på Dawit Isaak-biblioteket. Priset delades ut av Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.

Idag, den 28 september, firar vi världsminnesdagen och dagen för allas rätt till information.

I Sverige har vi särskild anledning att fira båda dessa dagar samtidigt, eftersom Sveriges tryckfrihetsförordning från 1766 utsågs till världsminne av Unesco i år.

Tryckfrihetsförordningen från 1766 var den första lag i världen som reglerade rätten till det fria ordet och som dessutom innehöll rätten att ta del av allmänna handlingar – en rätt som vi kallar för offentlighetsprincipen.

Utan tillgång till information blir det svårare för människor att fatta välinformerade beslut eller avgöra vad som är sant eller falskt i ett samhälle. Civila och politiska rättigheter blir svårare att ta tillvara och det kan vara en utmaning att – utan information – kunna tillgodose de egna ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheterna.

Sveriges senaste världsminne är ett starkt exempel på unika dokument som sätter ljuset på hur viktigt det är att samhället präglas av transparens. Tryckfrihetsförordningen från 1766 var dessutom så väl genomarbetad att den har stått sig i stora delar ända fram till idag.

Svenska Unescorådet firar tryckfrihetsförordningen i dagarna två.

Den 28 september kl. 15-17 deltar Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson under en eftermiddag till tryckfrihetsförordningens ära.
Ta del av programmet här: Världsminnesdag med 1766 års tryckfrihetsförordning i fokus – Sök arrangemang – Riksarkivet

Eftermiddagen sänds direkt och länk till sändningen publiceras på Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/webbsand

Den 29 september arrangerar Svenska Unescorådet ett samtal på Bokmässan om Tryckfrihetsförordningen, som du kan ta del av på Yttrandefrihetsscenen kl. 15:00- 15:40.
Läs om samtalet här:
Tryckfrihetsförordningen – med världsminnet in i det öppna samhällets framtid – Bokmässan (bokmassan.se)

Mer om tryckfrihetsförordningen går att läsa här: Pressmeddelande: Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne av Unesco « Svenska Unescorådet

Välkommen att uppmärksamma tryckfrihetsförordningen och fira med oss!

Under årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg har Svenska Unescorådet valt att arrangera två samtal som berör yttrandefrihet och tryckfrihet. Dessutom delar Unescorådet ut Svenska Unescopriset, som i år går till en aktör som främjar yttrandefrihet.

Unescorådets samtal sker på Bokmässans yttrandefrihetsscen.

De tystade rösternas arena – om förbjuden kultur
–> Torsdag den 28 september kl. 13-13.40

Röster tystas runt om i världen, inte minst inom litteratur och kultur. Det handlar om allt från barnböcker till noveller och diktsamlingar som censureras. Detta visar på ordens kraft i våra liv och hur de kan bära samhällsförändring, men också på hur hotade de som använder sig av denna kraft kan bli. Samtidigt finns det många vägar att skydda ordets förkämpar.

Med Kerstin Almegård, ordförande Svenska PEN, Emelie Ive, chef Dawit Isaakbiblioteket och Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk biblioteksförening. Samtalsledare: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Utdelning av Svenska Unescopriset 2023
–> Torsdag 28 september kl. 13.00-13:40

I anslutning till samtalet ”De tystade rösternas arena” den 28/9, kommer Svenska Unescopriset att delas ut till en aktör som gjort avtryck på yttrandefrihetsområdet. Prisutdelningen sker ca kl 13.25.

Efter prisutdelningen är de som vill välkomna på mingel och dryck vid yttrandefrihetsscenen.

Svenska Unescopriset har delats ut sedan år 2016 och tilldelats både personer och organisationer som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.                

Tryckfrihetsförordningen – med världsminnet in i det öppna samhällets framtid
–> Fredagen den 29/9 kl. 15.00-15.40        

repro: Kungliga biblioteket

1766 års tryckfrihetsförordning är Sveriges färskaste världsminne och samtidigt världens äldsta lag som reglerar rätten till det fria ordet och tillgången till allmänna handlingar – offentlighetsprincipen. Här återfinns även grunden till det nutida ansvariga utgivarskapet.

Deltagare: Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Henrik Berggren, journalist och författare. Samtalsledare: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Detta samtal arrangeras i samarbete med Riksarkivet, som tillsammans med Kungliga biblioteket förvarar världsminnet.

Utöver de samtal Unesocrådet arrangerar, deltar generalsekreterare Anna-Karin Johansson i följande samtal.

Det stulna ordet – bokbål, förstörelse och illegal handel av nedtecknat kulturarv
–> Torsdag 28/9 kl. 10:00 -10.20, Yttrandefrihetsscenen

Anna-Karin Johansson leder i Världskulturmuseernas regi ett samtal som handlar om kulturarvets betydelse för yttrandefrihet och demokrati. Med Maria Dahlström, intendent Världskulturmuseerna, Greger Bergvall, bibliotekarie Kungliga biblioteket och Anna Carlstedt, utbildningsledare och författare.

Att verka för yttrandefrihet som Unesco Litteraturstad
–> Fredag den 29/9, kl. 12.30-12.50, yttrandefrihetsscenen

Anna-Karin Johansson medverkar i ett samtal om hur Unescos kreativa städer arbetar med att stärka yttrandefriheten. I samtalet deltar Bogdana Brylynska, ansvarig för Ukrainas kreativa musikstad Lviv och Joakim Albrektson, som ansvarar för Göteborg som litteraturstad. Samtalsledare är Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs universitet och Litteraturstadskansliet i Göteborg.

Fira världsminnesdagen 2023 med oss!
Riksarkivet i Göteborg bjuder in till firande av Sveriges nya världsminne – tryckfrihetsförordningen från år 1766.

Programmet tar bland annat upp tryckfrihetsförordningens bakgrund och betydelse liksom offentlighetsprincipen. Medverkar gör  riksbibliotekarie Karin Grönvall, riksarkivarie Karin Åström Iko och Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson. Dessutom blir det en diskussion om de hot tryckfrihetsförordningen står under idag, med bland andra Reportrar utan gränser och Utgivarna.

När: Torsdag den 28 september kl. 15:00-17:00
Var: Arkivgatan 9, Göteborg, och digitalt i Riksarkivets YouTube-kanal, riksarkivet.se/webbsand.

För anmälan och detaljerat program: Världsminnesdag med 1766 års tryckfrihetsförordning i fokus – Sök arrangemang – Riksarkivet

Arrangemanget är kostnadsfritt, anmälan behöver göras innan den 22 september för fysisk närvaro.

I Unescorådets senaste nyhetsbrev får du bland annat en seminarieguide till Unescorådets engagemang på Bokmässan, där du kan ta del av samtal kring bland annat förbjuden kultur och yttrandefrihet. Nu är det också dags för utdelning av Svenska Unescopriset, som i år går till en aktör inom yttrandefrihetsområdet. 

Du möter också Norrköpings Sandra Wall, som är ny koordinator för det globala nätverket med Unescos kreativa musikstäder. Påverkas Norrköping som kreativ stad av den nya kulturpolitiken? 

Unescos flaggskeppsrapport om utbildning lanserades i slutet av sommaren – vad säger GEM-rapporten om mobiltelefoner i klassrummet? 

Unesco stöttar nu över 50 länder i arbetet med etiska riktlinjer för AI. Läs mer om projektet i detta nyhetsbrev. 

Vi presenterar även våra nya medarbetare i Svenska Unescorådet och på delegationen i Paris. 

Om du inte får nyhetsbrevet i din mejlkorg – prenumerera genom att skriva upp dig på:  Get a Newsletter (gansub.com)

Här kan du ladda hem nyhetsbrevet: