Mellan den 7 till 22 november pågår Unescos generalkonferens.
194 medlemsländer möts för att ta fram målsättningar för det kommande arbetet. Årets generalkonferens kommer att präglas av diskussioner kring hur Unesco möter de globala klimatutmaningarna liksom de teknologiska innovationer som världen står inför.

Därutöver förväntas diskussionerna färgas av världsläget och dess påverkan på Unescos programområden – utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation/information.

Generalkonferensen äger rum vartannat år och är Unescos högsta beslutande organ. Under konferensen fattar medlemsländerna beslut inom Unescos olika programområden, väljer representanter till kommittéer och styrelse liksom diskuterar budget och inriktningen framåt. I år deltar USA för första gången efter återinträdet i juni 2023.

Sveriges delegation till årets generalkonferens leds av statssekreterare Erik Scheller, som även kommer att hålla Sveriges nationella anförande. I delegationen ingår representanter från departement, myndigheter och civilsamhälle.

Utöver arbetet i de olika kommissionerna arrangeras även en mängd sidoevent och utställningar på plats i Paris. Vissa event kan följas digitalt. Här hittar du sidoeventen: General Conference: 42nd Session | UNESCO

Ackreditering för journalister
Journalister som är intresserade av att följa generalkonferensen ombeds ackreditera sig här: 42nd Session of the General Conference – 42e session de la Conférence générale 7-22 November 2023 (7-22 November 2023): Registration · Indico.UN

Pressfrukost
Den 14 november kl. 9-10.30 hålls en pressfrukost för närvarande media, där möjlighet ges att besöka utställningarna och prata med experter inom Unesco.

Registrering för pressfrukosten: Café-presse et visite des expositions – Conférence Générale de UNESCO (office.com)

Sveriges delegation 2023
Journalistförbundet
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Kulturdepartementet
Kulturrådet
Nordicom
Sametinget
Skolverket
SULF -Sveriges Universitetslärare och forskare
Svenska Unescorådet
Sveriges Elevkårer
Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris
Sveriges Lärare
Sveriges Unga Akademi
Utbildningsdepartementet
Vetenskap & Allmänhet
Vetenskapsrådet

Denna vecka pågår den globala medie- och informationskunnighetsveckan.

I ett uttalande inför MIK-veckan pekar Unescos generaldirektör Audrey Azoulay på hur viktiga de digitala nätverken har blivit för att uttrycka sig, protestera och interagera och att Unesco därför kommer att ta fram riktlinjer för hur sociala medier bör regleras.

Sociala medier, en del av livet
År 2023 uppskattar man att 60% av världens befolkning har förmedlat information, tagit del av information, ställt frågor eller liknande på sociala plattformar.

Samtidigt som den digitala revolutionen har möjliggjort ett utbyte av idéer, demokratiska ideal och en mångfald av kulturella uttryck, så har den också medfört allvarliga utmaningar för världens demokratier, menar Audrey Azoulay. Desinformation, hat och hot sprids på sociala medier och när internationella konflikter uppstår, ökar dessa utmaningar.

Oumbärlig kunskap
Medie- och informationskunnighet har blivit oumbärligt. Därför arbetar Unesco inom sitt mandat med att bistå människor att utveckla kritiskt tänkande och förstå hur man korsrefererar källor, liksom att hjälpa användare av sociala medier att stå emot fällor och konspirationsteorier.

Riktlinjer
För att uppnå detta kommer Unesco inom kort att publicera riktlinjer för hur sociala medier kan regleras bättre och hur användare kan utbildas i att förstå hur källkritik fungerar.

Unesco satsar även på att utbilda lärare och elever. I Karibien har Unesco utbildad 5,500 lärare inom MIK de senaste två åren.

Konceptdokument.

Årets MIK-konferens hålls just nu i Jordanien. Ta del av konceptdokumentet.


Läs hela Audrey Azoulays uttalande: Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of Global Media and Information Literacy Week, 24-31 October 2023 – UNESCO Digital Library

Läs mer om Unescos arbete här: Global Media and Information Literacy Week 2023 | UNESCO

Sverige
För dig som vill lära dig mer om MIK arrangeras ett spännande kunskapsseminarium torsdag den 26/10 av Västra Götalandsregionen 26/10 Kunskapsseminarium om MIK – Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

I Sverige finns ett nationellt MIK-nätverk som består av 25 myndigheter och nationella organisationer. Läs mer här: Global kampanjvecka för medie- och informationskunnighet – Statens medieråd (statensmedierad.se)

 #GlobalMILWeek

Hur är det att praktisera på Svenska Unescorådet? Denna höst har vi studenter från Linköpings och Stockholms universitet som gör sina praktikterminer hos oss.

Nu finns även chans för dig som vill praktisera hos oss i vår att söka praktikplats. Ansökningsperioden pågår till den 22 oktober.

Möt Nurfer Aslan

-Jag heter Nurfer och studerar masterprogrammet i Internationella och Europeiska relationer vid Linköpings universitet. Sedan augusti 2023 har jag haft nöjet att genomföra min praktik hos Svenska Unescorådet.

Under min tid här får jag en djupare inblick i kommunikationsaspekterna och hur man effektivt formulerar budskap på olika plattformar. Dessutom får jag möjligheten att fördjupa min förståelse för Unescos verksamhet. Att vara direkt involverad i arbetet ger mig en unik förståelse för organisationens viktiga uppdrag. Det är också inspirerande att se hur Unesco samarbetar med andra FN-organ, vilket har utökat min insikt om FN-familjens omfattande arbete. Det är särskilt givande att kunna bidra till och lära mig mer om det internationella och nationella nätverket som Unesco är en del av. Jag ser fram emot att fortsätta min praktik här och utveckla mina färdigheter inom internationella relationer och kommunikation, samtidigt som jag bidrar till Unescos värdefulla arbete.

-Om du har ett intresse för Unesco, för FN och dess globala arbete ska du inte missa att söka praktik hos Svenska Unescorådet. Du får möjligheten att vara en del av Unesco och FN:s arbete inom internationella relationer och samtidigt bidra till Unescos strävan efter en bättre framtid.

Möt Mirna Zaia

-Mitt namn är Mirna och jag studerar statsvetenskap och internationella relationer på Stockholms universitet. Som praktikant på Svenska Unescorådet har jag fått vara en del av det vardagliga och det långsiktiga arbete som bedrivs. Mina arbetsuppgifter består bland annat av att förbereda underlag inför en världsgeneralkonferens som Unesco har i år, det har varit väldigt spännande och lärorikt att få vara involverad i arbetet. Jag har även fått chansen att delta på spännande möten och seminarier med externa aktörer som Svenska Unescorådet samarbetar med. Dessutom får jag arbeta självständigt i egna projekt som exempelvis ett projekt för att främja ungdomsorganisationers engagemang i Unesco. Praktiken har gett en större förståelse för Unesco som organisation men också en djupare inblick i hur Sverige arbetar med Unescofrågor. Jag känner mig alltid delaktig och välkommen och ser fram emot en spännande höst.

-Jag rekommenderar alla som har ett intresse för FN-systemet och internationella frågor, och vill lära sig mer om Unescos värdegrunder, att söka praktikplatsen.

Är du intresserad av att praktisera på Svenska Unescorådet? Ansök senast  senast den 22 oktober 2023.

Regeringskansliet | Praktik inom kommunikation till Svenska Unescorådet i Stockholm – vårterminen 2024 (reachmee.com)

Regeringskansliet | Praktik på Svenska Unescorådet i Stockholm – vårterminen 2024 (reachmee.com)

I år uppmärksammar Unesco bristen på lärare världen över, som bland annat beror på utmaningar med krig och konflikter och svårigheter att attrahera, behålla och motivera lärare.

Idag står världen står inför en aldrig tidigare skådad global lärarbrist som förvärras av en nedgång i lärarnas arbetsvillkor och status. Unesco räknar med att det behövs ytterligare 44 miljoner lärare i världen för tillgodose grundutbildningen för barn och unga till 2030.

Med temat ”The teachers we need for the education we want: The global imperative to reverse the teacher shortage” ska årets Världsläraragar sätta ljuset på hur vi kan stoppa nedgången i antalet lärare, med syftet att därefter kunna öka antalet lärare och få upp frågan högt på den globala agendan.

Delta i Unescos konferens här:
Dag 1 online:
World Teachers’ Day 2023 – Day 1 | UNESCO
Dag 2 online: 
World Teachers’ Day 2023 – Day 2 | UNESCO

Faktablad:

Mer läsning:

Recommendation concerning the Status of Teachers – Legal Affairs (unesco.org)