Efter ett intressant och intensivt år både på den nationella och den internationella arenan, ser Svenska Unescorådet fram emot fortsatta insatser på det nya året – tillsammans med er som arbetar med och kring Unescos värdegrund.

Här är några axplock av sådant vi kommer arrangera, delta i eller följa år 2024:

Nationell konferens i Stockholm
2024 bjuder Svenska Unescorådet in aktörer som arbetar med Unescos program, konventioner, koncept och annat relaterat arbete till en nationell konferens för att hitta samverkansformer, bygga nätverk och ge möjlighet till fördjupning inom Unescos mandat och värdegrund.

Unescorådet deltar på Folk och Kultur
2024 samarrangerar Unescorådet samtal med de kreativa städerna Göteborg, Norrköping och Östersund under kulturkonferensen Folk och Kultur i Eskilstuna i februari. Bland annat kommer det att handlar om kulturdiplomati. Vi ses väl där?!

Svenska Unescopriset 2024
2024 års pris kommer att gå till en aktör som arbetar inom området artificiell intelligens – och i enlighet med Unescos rekommendation om etik och AI. Nomineringsperioden startar i februari så håll utkik och förbered dig på att nominera de bästa kandidaterna till priset! Här hittar du rekommendationen: Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence – UNESCO Digital Library

Haagkonventionen fyller 70 år
Under 2024 firas 70-års jubileet för Unescos Haagkonvention från 1954 för skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt med bland annat en större konferens i just Haag. Konventionen är en viktig del av folkrätten för att motverka skador på kulturegendom i krig och kris.

Årligt möte för nordens nationalkommissioner
I augusti 2024 träffas alla nordiska nationalkommissioner till Unesco för att samverka och hitta gemensamma vägar framåt i Unescoarbetet. 2023 hölls mötet i Danmark och 2024 står Island värd.

Havsdekaden
I april 2024, går den stora havsdekadkonferensen av stapeln. I år kommer konferensen att fokusera på hur vi tillsammans kan förvalta våra hav på ett hållbart sätt.

Världsminnen
Under 2024 kommer Unesco besluta om Sveriges två nya nomineringar tas upp på listan över världsminnen. Det handlar om Karl Tiréns Jojksamling och Ravensbrückarkivet.

Immateriella kulturarv
Sverige och Norge har tillsammans nominerat fäbodbruk till den representativa listan över immateriella kulturarv. Svar från Unesco väntas i december 2024.

Följ med oss under nästa år här på hemsidan, genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, via linkdeIn eller X.

Nya siffror från Unesco visar att år 2023 varit ett dödligt år för journalister i konfliktzoner. Antalet dödade journalister har nästan dubblerats jämfört med de senaste tre åren.

27 journalister har mist livet under det gångna kvartalet. Det gör tiden sedan oktober till den i särklass dödligaste för journalister i krig och konflikt sedan 2007.

Det totala antalet journalister som dödats i tjänsten minskade från 88 personer 2022 till 65 personer år 2023, men ökningen av antalet som dödats i sin tjänsteutövning i krig och konflikt är trots detta alarmerande. Behovet av oberoende rapportering från krig och konflikt är stort men kan motverkas av att arbetssituationen för journalister har blivit avsevärt farligare i dessa områden. Dessutom beslagtas och förstörs material och kontor, journalister hotas med våld, kvarhållande eller nekas tillträde för att rapportera. Detta skapar tysta zoner och hindrar tillgången till information och därmed möjligheten att fatta välgrundade beslut.

En stor andel journalister har dödats i mellanöstern sedan den 7 oktober – 19 journalister i Palestina, 3 i Libanon och 2 i Israel. I Ukraina dödades 2 journalister under samma tidsperiod.

Unesco uppmanar till att aktivt arbeta för att garantera skydd för journalister i enlighet med internationell lag.

Länk till Unescos pressmeddelande:
https://www.unesco.org/en/articles/2023-alarming-increase-journalists-killed-conflict-zones

Läs även Unescos två senaste lägesrapporter:
Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister – Unesco släpper två lägesrapporter « Svenska Unescorådet

Under Unescos generalkonferens 2023 träffades runt 3 000 deltagare från 194 medlemsländer i Paris för att ta fram målsättningar för det kommande arbetet. Resultatet blev bland annat beslut kring rekommendationer och resolutioner liksom val till Unescos styrelse.

Sveriges delegation leddes av statssekreterare Erik Scheller från Utbildningsdepartementet och bestod av en mängd representanter från departement, myndigheter och civilsamhälle som t.ex. Journalistförbundet, KLYS, Nordicom, Skolverket, Kulturdepartementet, SULF -Sveriges Universitetslärare och forskare, Sveriges Elevkårer, och Sveriges Unga Akademi.

Erik Scheller höll Sveriges nationella anförande i Unesco, där han bland annat tryckte på utbildning som en mänsklig rättighet, vikten av yttrandefrihet och fördömde Rysslands aggression mot Ukraina. 

Anförandet återfinns här.

Erik Scheller deltog även i flera möten och sidoevent – som t.ex. 60-årsfirandet av International Institute for Educational Planning (IIEP) och Unescos Partnerships Hub, där Sveriges bidrag till Unesco synliggjordes.

Under årets konferens antogs Unescos program och budget för de kommande två åren. I och med att USA åter blev medlem i år, har Unescos budget fått ett betydande tillskott som kommer alla programområden till del. För första gången blev Ryssland inte invalda i Unescos styrelse och de högaktuella frågorna kring Ukraina och Gaza tog upp mycket tid. Här beslutade generalkonferensen att Unesco ska fortsätta arbetet inom sina mandatområden i Ukraina och att ett arbete med Gaza ska påbörjas.

Besök på Unescos Partnerships Hub. Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet, Emma Jansson, departementssekreterare och Ewa Wennberg, enhetschef Utbildningsdepartementet, Erik Scheller, statssekreterare, Umar Alan, chef för Unescokontoret i Phnom Penh, Sohae Lee, fokalpunkt för samarbetet med Unescos nordiska partners.

Rekommendationer och rapporter
Under konferensen beslutades även att Unesco ska ta fram en ny rekommendation om etik och neuroteknologi. Sedan tidigare har Unesco en rekommendation om etik och AI, som pekar på vikten av att arbeta etiskt på AI-området redan från start. Dessa frågor vinner allt större aktualitet även inom neuroteknologiområdet. Läs här: Ethics of neurotechnology | UNESCO

Den reviderade 1974-rekommendationen om utbildning för internationell förståelse antogs under konferensen, vilket innebär att dokumentet uppdaterats för att möta nutidens förutsättningar och de utmaningar utbildningen står inför i framtiden för att skapa en mer hållbar, hälsosam och fredlig framtid.

Unesco arbetar löpande med de viktiga frågorna kring konstnärlig frihet, pressfrihet och forskares frihet. I år kunde en resolution om skydd för forskare och akademisk frihet antas.  Dessutom släpptes en ny rapport om konstnärers villkor, Empowering creativity.

2023 markerade även tioårsjubileet för Unescos domarinitiativ. Sveriges ambassadör till Unesco och OECD, Helena Sångeland, tog här upp Sveriges tradition av att värna yttrandefrihet och värdet av att investera både i rättighetsbärare och rättsväsendet.Läs mer om domarinitiativet och arbetet mot straffrihet för brott mot journalister.

På jämställdhetsområdet släpptes likaså en ny rapport, som beskriver hur Unesco arbetar med jämställdhet inom sina mandatområden. Jämställdhet är ett av Unescos prioriterade områden, tillsammans med Afrika. Läs den här.

Under årets generalkonferens lyfte Sverige vikten av att Unesco fortsätter sitt arbete med mänskliga rättigheter, jämställdhet, yttrandefrihet och utbildning – särskilt i kris och konflikt. Dessutom efterlyste Sverige mer samarbete med andra FN-organ och andra relevanta internationella organisationer.

Med årets sista nyhetsbrev önskar Svenska Unescorådet en god jul och gott nytt år!

Tack till er alla som varit med och bidragit på olika sätt till att sprida Unescos värdegrund i Sverige.

I december månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om utkomsten av Unescos generalkonferens 2023 samt möta en av deltagarna i Sveriges delegation till konferensen – Embla Persson från Sveriges Elevkårer.

Du får även tips på en mängd spännande rapporter om allt från konstnärers villkor till jämställdhetsarbete och så är vi stolta över att Nyckelharpans nätverk nu kommit med i Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv.

Du som inte prenumererar på nyhetsbrevet kan läsa det här:

Vill du prenumerera går du in och anmäler dig här: Prenumerera på Svenska Unescorådets nyhetsbrev · Get a Newsletter (gansub.com)

Nyckelharpans nätverk har antagits till Unescos register över goda metodiska exempel och blir därmed det andra svenska exemplet i Unescos internationella register.

Nyckelharpans musiktradition har gått från att utövas av ett mycket litet antal entusiaster till att bli ett internationellt nätverk med innovativt musikskapande och instrumentbyggande. Genom ett idogt arbete och goda metoder har traditionella kunskaper, kompetenser och praxis kring nyckelharpan kunnat spridas både nationellt och internationellt. Det är dessa metoder för att sprida musiken och bygga instrumenten som nu tagits med i Unescos internationella register.

– Det är mycket glädjande att Nyckelharpans nätverk har skrivits in i registret över goda metoder. Genom entusiasm för musik och instrument samt ett föredömligt arbete med att bygga nätverk och inspirera, har nyckelharpans traditioner stärkts både i Sverige och i världen, säger Karin Stenson, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Nyckelharpans nätverk består bland annat av utövare (musiker, instrumentbyggare, folkdansare och publik), folkmusikorganisationer och institutioner, skolor, forskare, konsertarrangörer liksom fristående musikproducenter.

Under 1950-talet fanns det ca 10 nyckelharpspelare och ett par personer som kunde bygga nyckelharpor i Sverige. Mot slutet av 1960-talet och början av 1970-talet spred sig nyckelharpan i Sverige och utomlands och hade omkring år 2000 nått nästan alla delar av världen. Idag finns det utövare i hela Sverige liksom i Europa, USA och Japan. Eric Sahlström Institutet i Uppland är den centrala aktören för nätverket.

Beslut under kommittémöte
Beslutet om att ta med Nyckelharpans nätverk i Unescos register över goda metoder togs under kommittémötet för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet i Botswana i december 2023.

Konventionen uppmärksammar det immateriella kulturarvet i form av exempelvis högtider och ritualer, hantverk, muntligt berättande, musik och dans. I registret finns exempel på ideella organisationer och projekt som på ett framgångsrikt sätt sprider kunskap om levande traditioner och kan tjäna som förebilder för liknande projekt i andra länder.

Sedan tidigare finns berättarnätet Sagobygden, som arbetar med muntlig berättartradition, med i Unescos register över goda metoder. Dessutom finns den nordiska klinkbåtstraditionen upptagen på Unescos representativa lista över immateriellt kulturarv.

Nyckelharpans ansökan samt bilder:
Examination of proposals for selection in 2023 on the Register of Good Safeguarding Practices (item 8.c on the agenda) – intangible heritage – Culture Sector – UNESCO

Unescos listor med immateriellt kulturarv
Unesco har två listor och ett register som tar upp immateriellt kulturarv på olika sätt.

  1. Den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv.
    Här återfinns Klinkbåtstraditionen.
  2. Immateriellt kulturarv i behov av skydd.
  3. Registret över goda metoder: här återfinns Sagobygden och numera även Nyckelharpans nätverk.

Nomineringar till Unescos listor och register kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer.
Institutet för språk och folkminnen ansvarar för att samordna Sveriges arbete med konventionen. Mer om detta arbete och hur nomineringar går till, hittar du här: Levande kulturarv

Länk till Unescos register över goda metodiska exempel: Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices – intangible heritage – Culture Sector – UNESCO

Kontakt:
Thérèse Amnéus, presskontakt, Svenska Unesocrådet
Telefon: 073-840 91 75, therese.amneus@regeringskansliet.se

Maria Nyström, senior rådgivare på Institutet för språk och Folkminnen.
Telefon: 070-188 66 59 E-post: maria.nystrom@isof.se

Magnus Holmström, verksamhetschef på Eric Sahlström Institutet.
Telefon: 070-234 84 56  E-post: magnus.holmstrom@esitobo.org

Nyckelharpa @Eric Sahlström Institutet