Den 27 januari uppmärksammar Unesco Förintelsens minnesdag genom en rad evenemang som anordnas vid Unescos högkvarter. Detta för att hedra minnet av Förintelsens miljontals offer och reflektera över det gemensamma arvet från detta folkmord genom musik, konst och vittnesmål från överlevande.

Unescos arbete mot antisemitism
Ökande antisemitism runt om i världen hotar säkerheten för judiska folk och samhällen och är drivkraften för många extremistiska ideologier. Liksom alla former av intolerans och diskriminering påverkar antisemitism samhället negativt och undergräver fred och mänskliga rättigheter. Unesco arbetar därför med olika utbildningsprojekt för att öka förståelsen för det judiska folkets utsatthet. Läs mer här: Bekämpa antisemitism genom utbildning | UNESCO

Detta gör Unesco för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag
Den 25 januari hölls ett evenemang med musik, samtidskonst och vittnesmål från överlevande till minne av förintelsens offer vid Unesco:s högkvarter. Läs mer här: Internationella minnesdagen för Förintelsens offer | UNESCO

Den 25 januari anordnades även en undertecknandeceremoni där Unesco:s generaldirektör Audrey Azoulay närvarade. Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien åtar sig nu att gemensamt renovera en utställningslokal i det före detta koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau och installera en ny permanent utställning om Förintelsen i forna Jugoslavien. Lär mer här: Undertecknande av ett historiskt avtal om block 17 vid minnesmärket och museet Auschwitz-Birkenau | UNESCO

Mellan den 23 januari och 9 februari kommer den belgiske konstnären Anton Kuster presentera sin utställning ”Blue Skies” som reflekterar över minnet av kollektiva trauman i 1078 bilder av tomma himlar ovanför platser där judar har utsatts för förföljelse. Här finner du information om utställningen: Utställningen ”Blue skies”: reflektion över kollektivt trauma och hågkomst i 1078 bilder | UNESCO

Mer information
Undervisning om Förintelsen och folkmord | UNESCO
Internationellt program om utbildning om Förintelsen och folkmord | UNESCO
Om Förintelsen (aboutholocaust.org)
27 januari – Internationella minnesdagen för Förintelsens offer (unesco.org)

#Holocaustmemorialday #ProtectTheFacts

Foto: @UNESCO.

Bilden föreställer två personer som tittar på en minnesvägg. Minnesväggen pryds av fotografier på offer av Förintelsen.

Den 24 januari uppmärksammar Unesco lärares och pedagogers viktiga roll i att bekämpa hat och hot på nätet.

Allt fler konflikter i världen driver på hat och hot på nätet vilket skapar en ökande otrygghet och osäkerhet bland människor. Särskilt utsatta är minoritetsgrupper. Främlingsfientlighet, rasism, antisemitism, antimuslimhat, hat mot HBTQI+, kvinnohat och andra typer av intolerans har ökat, enligt Unesco.

Utbildning en väg till fredligare samhällen
Unesco uppmanar därför sina medlemsstater att prioritera utbildning som ett verktyg för att främja människovärde och fred. Det handlar bland annat om att stärka internetanvändare att känna igen och hantera hot och hat som sprids i t.ex. sociala medier och att lägga grunden för inkluderande, demokratiska och rättighetsbaserade samhällen. För att klara denna uppgift behöver framför allt lärare få ytterligare stöd och utbildning.

Detta händer på internationella utbildningsdagen:
För att sprida kunskap om hur hot och hat kan motverkas, anordnar Unesco en digital föreläsning för tusentals lärare världen över den 24 januari. Föreläsningen kommer fokusera på att ge råd och verktyg för att upptäcka, hantera och förebygga hot och hat. Initiativet är en del av Unescos handlingsplan. Läs mer här: Countering hate speech | UNESCO

Den 24 januari kommer Unesco även att stå värd för en konferens för utbildningsministrar, skolledare och pedagoger från hela världen, där olika diskussioner kommer att ta upp orsaker till hot och hat samt hur det kan bekämpas. Här finner du information om programmet: IDE-2024-new-york-event-cn.pdf (unesco.org)

Studier om hot och hat
Enligt en studie från UNESCO/IPSOS som genomförts i 16 länder rapporterar 67% av internetanvändarna att de mött hat och hot online. 85% oroade sig för hur desinformation påverkar människor och hur det kan destabilisera samhället.  

Efter Hamas terroristattack mot Israel den 7 oktober har Anti-Defamation League noterat en ökning av antisemitiska händelser. I USA gick dessa händelser upp med 337%, i Tyskland med 230% och i Brasilien med 961% jämfört med föregående år.

Institute for Strategic Dialogue (ISD), i Storbritannien, noterade att antalet anti-muslimska diskussioner på YouTube ökade 43 gånger i en jämförelse mellan de fyra dagar som följde på attacken och de fyra dagar som föregick den.

Mer information:
International Day of Education 2024
Addressing hate speech through education: a guide for policy-makers – UNESCO Digital Library

UNESCO Masterclass on “Deconstructing Hate Speech”

UNESCO publication “Addressing hate speech through education: a guide for policy-makers”

UNESCO Recommendation on Education for Peace, Human Rightsand Sustainable Development

#EducationDay

Från och med idag kan du lyssna på Svenska Unescorådets hemsida.

Unescorådet har anslutit sig till en text-till-tal-lösning som ger fler personer möjlighet att ta del av innehållet på sidan.

Genom en kombination av möjligheter att ta del av Unescorådets material, hoppas vi att fler känner sig delaktiga i de frågor som Unescorådet hanterar.

Så här lyssnar du på sidan:
I menyraden högst upp på sidan klickar du på texten ”lyssna”. Då läses sidan upp med start i den första nyheten.

Bild som visar hemsidans menyrad. Längst till höger återfinns texten lyssna. Denna är gulmarkerad på bilden.

Varmt välkommen att använda dig av vår lyssna-funktion!