Anna-Karin Johansson slutar som generalsekreterare på Svenska Unescorådet efter fyra år.

”Unesco och FN behövs, särskilt i en tid då allt fler frågor är och blir globala. Och Sverige behövs som en aktiv aktör för att frågor som sexualundervisning, HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter ska fortsätta finnas på agendan.”

Vilka höjdpunkter kommer du minnas?
Det har varit fyra händelserika år. Det är svårt att välja bara några höjdpunkter, men om jag måste….

Jag minns när Unesco med imponerande snabbhet ställde om och kartlade effekterna av pandemin för utbildningssektorn – något vi fortfarande lever i efterdyningarna av. Många barn gick miste om sin utbildning under de åren, och utbildningssektorn försvagades. Unesco driver på för att alla barn ska få utbildning.

Jag minns också när USA återvände som medlem i Unesco, ett tecken på den betydelse Unesco har. Världen har under dessa fyra år sett allt fler länder bli auktoritära, vilket märks i arbetet inom FN. Då är det ännu viktigare att Sverige och andra stater som vill ha en utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter, är aktiva och påverkar i Unesco.

En annan minnesvärd händelse är när den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 blev utsedd till världsminne av Unesco. Det blev mycket stor uppmärksamhet över hela landet för dessa viktiga dokument. Tryckfrihetsförordningen påminner om vikten av yttrandefrihet, tryckfrihet och den svenska offentlighetsprincipen.  

Vilka frågor som  Unesco driver tycker du är viktigast?
Unesco har de senaste åren arbetat med frågor som ligger väldigt mycket i tiden, till och med i framtiden.

För några år sedan tog Unesco ett initiativ för att ta fram en global standard för etik inom AI. AI kommer påverka oss alla, över hela jordklotet, och utvecklingen går i en rasande takt. Hur får vi en utveckling som inte förstärker klyftor och diskriminering?

Frågor om desinformation och informationsspridning är ju också högt på den globala agendan, exempelvis detta ”supervalår”. Sociala medier möjliggör en helt annan  spridning av falsk information och påverkans operationer. Unesco kartlägger, in formerar och utbildar. 

Journalisters, kulturskapares och akademikers möjligheter att vara de fria, kunniga och kritiska rösterna som behövs i ett demokratiskt samhälle har ju också dessvärre blivit allt mer aktuellt, frågor som ligger i Unescos kärnuppdrag och som vi på Svenska Unescorådet arbetar aktivt med.

Vad vill du skicka med oss som arbetar med Unescos frågor i Sverige?
Unesco och FN behövs, särskilt i en tid då allt fler frågor är och blir globala. Och Sverige behövs som en aktiv aktör för att frågor som sexualundervisning, HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter ska fortsätta finnas på agendan.

Den 23 april firas världsbokdagen över hela världen. Dagen syftar till att främja läsning, uppmuntra till publicering av böcker och stärka skyddet för upphovsrätten. Idag saknar 763 miljoner vuxna grundläggande läs och skrivkunskaper, enligt Unesco. Detta visar på vikten av att fortsätta främja läsning och livslångt lärande.

Böcker är inbjudningar till resor och att möta andra: för varje nytt blad som vänds, får vi ta del av en annan värld.

Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör

Världsboksdagen instiftades av Unesco den 23 april 1995 för att uppmärksamma frågor som rör läsning och publicering av böcker, men även frågor kring yttrandefrihet, rätten till utbildning och kampen mot analfabetism.

Enligt Unescos Global Education Monitoring report (GEM-rapporten), finns det ca 763 miljoner vuxna som inte kan läsa och skriva, varav två tredjedelar är kvinnor. Dessutom saknar 250 miljoner barn grundläggande läskunnighet. Läs mer och ta del av rapporten här: Läs- och skrivkunnighet: vad du behöver veta (unesco.org)

Världsbokdagen i Sverige

En mängd olika initiativ sker Sveriges kreativa stad – litteraturstaden Göteborg – och i Västra Götaland. Bland annat blir det bokklubb för unga, stickcafé, uppläsningskväll på Stadsbiblioteket och bokfest. Många av initiativen hittar du via litteraturstadens sida här: Världsbokdagen 23 april – Litteraturstaden Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Mörbylånga kommun har tagit fram ett program med läsfrämjande insatser kopplat till världsbokdagen. Programmet innehåller allt från läsning på skolor till läsvolontärer som läser på kommunens äldreboenden. Ta del av fler spännande aktiviteter på deras hemsida: Hela Mörbylånga läser vecka 17 – Mörbylånga kommun (morbylanga.se).


Unesco och världsbokdagen
På temat AI och publicering anordnar Unesco ett seminarium i Paris den 23 april kl 9:30 ­– 13:30. Vilka är möjligheterna och utmaningarna med AI inom publicering? Hur ska man praktiskt tillämpa tekniken och på vilka sätt kan förlagen integrera AI i sin verksamhet? Läs mer här: Artificial intelligence & publishing: between futuristic promises and current challenges | UNESCO

Unesco har utsett Strasbourg till världsbokhuvudstad. Läs mer om Strasbourg: UNESCO names Strasbourg as World Book Capital for 2024 | UNESCO

Följ gärna invigningsceremonin i världsbokdagen i Strasbourg, som startar kl. 11.00 den 23 april via: Cérémonie inaugurale en live de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024 | Lire notre monde (youtube.com)

För att motarbeta analfabetism anordnar Unesco i samarbete med Librarites Without Borders (LWB) en insamling av böcker för människor som lider under svåra förhållanden som krig eller miljökatastrofer. Läs mer här: World Book and Copyright Day 2024 | UNESCO

Läs också om världens kreativa städer som Unesco uppmärksammar i samband med världsboksdagen 2024: Creativity and Cities | UNESCO


Rysslands krig mot Ukraina har gått in på sitt tredje år när Haagkonventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt fyller 70 år. Under kriget har 349 platser av kulturell betydelse förstörts i Ukraina.

Enligt Haagkonventionen kan kulturegendom till exempel vara minnesmärken, arkeologiska miljöer, arkiv, konstverk och vetenskapliga samlingar. Unesco har fram till den 27 mars 2024 kunnat slå fast att 127 religiösa platser, 31 museer, 157 byggnader av historiskt eller konstnärligt intresse, 19 monument, 14 bibliotek och ett arkiv har skadats under Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina.

Haagkonventionen ger bland annat ett folkrättsligt skydd för den kulturegendom som ett land anser ska vara skyddat mot följderna av militära operationer. Materiellt och immateriellt kulturarv utgör viktiga bitar i mänsklighetens pussel och säger något om vilka vi har varit, vilka vi är idag och i förlängningen vilka vi kan bli i morgon.

Hotat världsarv
Ett av de världsarv som är hotade är Sofiakatedralen i Kiev. Byggnaden är över tusen år gammal och blev Ukrainas första världsarv år 1990. Hit har mängder av människor kommit genom tiderna för att finna hopp och stillhet i en föränderlig värld. Många av dessa har också passat på att skriva något på katedralens väggar. Det handlar om över 7000 olika inskriptioner som gjorts på en mängd olika språk. Inskriptionerna är värdefullt forskningsunderlag som kan hjälpa oss att förstå olika tiders handel, utbyte, traditioner och språkbruk.

Sofiakatedralen i Kiev. Foto: Gunnar Almevik

Göteborgs universitet samarbetar med Ukraina
Det finns dock en överhängande fara för att dessa inskriptioner kan försvinna eller skadas i ryska anfall mot Kiev och Sofiakatedralen. Därför har Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet inlett ett samarbete med Ukraina för att bevara inskriptionerna till forskningen och eftervärlden. Samarbetet inleddes efter en förfrågan från Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseum för Ukrainas historia, och förmedlades genom svenska Riksantikvarieämbetet.

Jonathan Westin dokumenterar inskriptioner i Sofiakatedralen. Foto: Gunnar Almevik.

Gunnar Almevik, som är professor i kulturvård och Jonathan Westin, docent i kulturvård, har varit på plats i Kiev för att utbilda ukrainska kollegor att dokumentera inskriptionerna med digital teknik.

Gunnar Almevik, vilka är de bestående intrycken av din och Jonathan Westins tid på plats i Sofiakatedralen och i Ukraina?

– Sofiakatedralen blev som ett mikrokosmos för oss, där vi bodde och arbetade i princip dygnet runt. Vi bodde i den gamla biskopsbostaden på det muromgärdade katedralområdet, med ett skyddsrum i källaren och mittemot katedralen. Vi hade ett mycket gott samarbete med ukrainska kollegor och var också väl omhändertagna och inbäddade i erfarenheter om situationen, men visst är det påtagligt med barrikaderade byggnader, militärer på gatorna och utegångsförbud nattetid. Vi satt i skyddsrum nästan varje dag på grund av Rysslands anfall eller hot om anfall. Det är en terror mot civilbefolkningen.  

Gunnar Almevik menar dock att de främsta utmaningarna på plats var tekniska. 

– Hur skulle vi på bästa sätt dokumentera de här inskriptionerna? Dessutom blev omfattningen av arbetet mycket tydligt på plats. Vi hade helt klart underskattat hur stort det här arbetet är.

Gunnar Almevik dokumenterar inskriptioner i Sofiakatedralen. Foto: Jonathan Westin.

Unesco har konstaterat att 349 kulturella platser har skadats i kriget fram till nu, hur bråttom är det att dokumentera detta kulturarv?

– Ja, Unesco dokumenterar kontinuerligt förstörelsen och listan med förstörda kulturmiljöer växer. Även om Sofiakatedralen är ett monument som Ryssland vill göra gällande i sin historieberättelse så visar ju krigspraktiken hur hänsynslös man är i alla avseenden, mot civilbefolkning, miljö, civil infrastruktur och kulturarv.

Vad kan inskriptionerna i katedralen ha för betydelse för det Ukrainska folket och för mänskligheten?

– Historia och kulturarv är inte en marginell aspekt i kriget och för en framtida fred. Sofiakatedralen är invävd i Ukrainas historia som präglas av kulturutbyte och öppenhet mot väst. Här finner vi utöver kyrkslaviska också grekiska och även latin, armeniska, polska, engelska och möjligtvis också fornnordiska språk. Här finns fascinerande dokument, som jordavtal som ristats in och bevittnats på katedralens väggar. En studie av alla bilder av hästar i olika skepnader och kontexter är material för en hel avhandling. Det finns rörande minnesord om rädslor och saknad, som om de vore skrivna idag och inte för 1000 år sedan.

Gunnar Almevik betonar att det är viktigt att göra inskriptionerna tillgängliga digitalt. På så sätt kan språkforskare med en mängd olika specialiseringar få möjlighet att djupdyka i materialet och göra nya upptäckter som kan resultera i att både bilder och texter omtolkas.  

Har du några exempel på inskriptioner som vi kan få ta del av?

”Tyvärr kommer min hand att gå hädan, men verket (skrivet av mig) kommer att finnas kvar här. Den som läser det som står kommer att säga: Herre förbarma dig över denna slav. Amen.”

Foto: Fedir Androshchuk

– Klottret är signerat Alex och daterat till 1600-talet. Det är skrivet på armeniska. Under 1500 och1600-talet fanns många armeniska handelsmän i Kiev och följaktligen flera inskriptioner på armeniska i Sofiakatedralen. Det är sannolikt en mycket välbärgad persons klotter, för detta står skrivet på läktaren där endast högreståndspersoner hade tillträde.

– En annan inskription är ett jordavtal daterad till 1000 talet. En prinsessa vid namn Vsevolozha säljer mark för 700 hryvnias ”inför Sank Sofias präster”. Avtalet ristades i en muralmålning av helgonet Onuphrios, och vidimerades av fyra namngivna personer för köparen respektive säljaren.

Foto: Fedir Androshchuk

Unescos insatser
Sedan Ryssland attackerade Ukraina har Unesco tränat 1600 personer som ska kunna arbeta med just kulturvärden. De har fått träning i att bedöma skador, säkra museisamlingar och historiska byggnader och att bevara det levande kulturarvet.

Vad är din uppfattning om engagemanget för att skydda kulturavet i Ukraina just nu – finns det fortfarande kraft att arbeta med detta?

– Jag känner väl till Unescos arbete och är övertygad om att det kommer ha stor betydelse. Det är ett viktigt arbete. Att upprätthålla samhället med alla dess funktioner är viktigt för Ukraina. Alla bidrar till försvaret genom att jobba på och utveckla det man kan.

Hur kan detta vara till nytta för framtiden – i termer av fredsarbete och nationell identitet, till exempel?

– Min övertygelse är att öppen tillgång till forskningsmaterial och evidensbaserad kunskap är viktigt i och för ett demokratiskt samhälle. Det är i första hand det vi arbetar för. Historia och kulturarv kan användas på många sätt – även förment och destruktivt, som Ryssland gör, men det kan också bidra till en process för konstruktiv förändring, försoning och respekt.

Under tiden i Kiev utbildade Gunnar Almevik och Jonathan Westin en grupp ukrainska arkeologer, arkitekter och konservatorer som arbetar vidare med dokumentationen. Men Gunnar Almevik menar att arbetet kommer att ta tid. Det handlar även om att arbeta fram utformningen av den databas som forskare ska använda för att nå materialet. Forskarna hoppas på att kunna dokumentera och säkra forskningsmaterialet under 2024.

Undervisning av hur dokumentationen kan göras. Arkitekterna Oksana Kovalska och Sergii Trofymchuk. Foto: Gunnar Almevik.

Kommer ni att göra fler resor till Ukraina?

– Vi planerar för en resa nu i maj. Vi har utvärderat resultaten och tanken är att vi ska se om vi kan förbättra arbetsmetoderna på plats. Vi ska också diskutera möjligheter till fortsatt samarbete.

Är detta arbetssätt något som ni kommer att förmedla även till andra länder vars kulturarv riskerar att förstöras?

– Just nu diskuterar vi möjligheten att stödja den arbetsgrupp som arbetar i Kiev med projektet för att de ska kunna utbilda studenter och andra yrkesverksamma inom kulturarvsområdet i Ukraina i digitala dokumentationstekniker. Sofiakatedralens museum utvecklar expertis som de kan dela med sig.

– Vi har tidigare arbetat med digital dokumentation av kulturarv i Antarktis som hotas av förstörelse genom klimatförändringar. Med klimatförändringar och konflikter i världen ökar behovet av dokumentation, men också att data som samlas in framtidssäkras och görs tillgängligt och användbart. I de prioriteringar som samhället tvingas göra så kan vi inte bevara allt, men vi kan säkra aspekter av kulturarv som kunskapskällor.

Så uppmärksammas Haagkonventionens jubileum

Den 23-25 april arrangeras Sveriges museers vårmöte, då Haagkonventionen kommer att diskuteras i en panel med rubriken Skydd av kulturarv ur ett folkrättsperspektiv ledd av Svenska Unescorådets rådsledamot, tillika tf överantikvarie Eric Fugeläng. Mer information om vårmötet och kulturarvsfrågorna kommer du kunna få i Svenska Unescorådets sociala medier.

Den 14-15 maj 2024, arrangerar Nederländerna en internationell konferens i Haag: UNESCO International Conference “Cultural Heritage and Peace: Building on 70 years of The Hague Convention” | UNESCO

Här uppdateras firandet kontinuerligt: Celebrating 70 years of the UNESCO 1954 Convention | UNESCO

Ratificering
Haagkonventionen har ratificerats av 135 medlemsstater i Unesco. Ryssland och Ukraina är två av dem, där Ukraina även har ratificerat det andra tilläggsprotokollet som handlar om förstärkt skydd. Detta har Ryssland inte ratificerat.

Sverige ratificerade Haagkonventionen och dess första protokoll år 1985. Det andra protokollet ratificerades 2017. Sverige ratificerade Unescos konvention om åtgärder mot olovlig export, import och överlåtelse av kulturegendom år 2003.   

Kulturegendom som inte behandlas i enlighet med konventionen under krig kan innebära att t.ex. skadad kulturegendom kan utgöra krigsbrott.

Här kan du läsa mer om Haagkonventionen.

Foto längst upp: Inskription i Sofiakatedralen. Fotograf, Fedir Androshchuk.

Nu finns Unescorådets verksamhetsberättelse för 2023 att ta del av.

Verksamhetsåret 2023 påverkades av världsläget med Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 och kriget i Gaza hösten 2023. I övrigt dominerades hösten till stor del av Unescos 42:a generalkonferens, som ägde rum i Paris i november.

Unescorådet har arbetat fokuserat med Unescos mandatområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Inom utbildningsområdet har arbetet under 2023 huvudsakligen kretsat kring mål 4 i Agenda 2030 och Utbildning för hållbar utveckling, livslångt lärande, uppföljning av den globala utbildningskrisen och implementering av Unescos normativa instrument.

Inom vetenskap har arbetet med biosfärområdena, AI, och öppen vetenskap prioriterats och Unescorådet har bland annat arbetat både normativt och operativt genom att samarrangera konferenser, sprida Unescos rekommendationer och delta i möten och planering av arbetet framåt inom Unescos program i Sverige.

Inom kulturområdet har Unescorådet under 2023 satsat på att sprida kunskap om världsarv och kulturarv och illegal handel med kulturföremål mot bakgrund av krig och konflikt i vår omvärld. Därutöver har Unescos konvention om immateriellt kulturarv lyfts inte minst genom att Unesco tog upp Nyckelharpans nätverk i registret över goda metoder.

Inom området kommunikation, som innefattar pressfrihet och yttrandefrihet har Unescorådet bland annat varit koordinerande i den nordiska kretsen inom Unescos kommunikations- och informationssektor. I övrigt har ett arbete skett för att föra samman kulturskapare, journalister och forskare i diskussioner kring hur dessa gruppers fria utövande kan stärkas. Årets största nyhet blev att Unesco utnämnde Sveriges Tryckfrihetsförordning från 1766 till världsminne, något som bidrog till glädje och eftertanke kring dessa viktiga dokument som än i dag präglar vår grundlagsskyddade pressfrihet. Unescorådet har även aktivt arbetat med frågor kring hot och hat mot journalister och vikten av medie- och informationskunnighet, MIK.

Unescorådet har under året fortsatt haft fokus på inkludering av unga och ungdomsorganisationer i verksamheten, såväl nationellt som internationellt. Även i nordisk krets finns samordning och samarbete mellan ungdomsdelegaterna.

Läs hela verksamhetsberättelsen för 2023 här!

Bild högst upp på sidan: Tryckfrihetsförordningen från 1766 som blev Unesco världsminne 2023 ligger bakom texten ”Svenska Unescorådets Verksamhetsberättelse 2023”. Fotot av tryckfrihetsförordningen är taget av Emre Olgun, Riksarkivet.