Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans och jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin berättelse. Unesco ansvarar för världsarvslistan som idag består av 1199 världsarv i 168 länder. Följ med till Sveriges femton världsarv inför din sommarplanering.

Världsarven trendar. Enligt Visit Swedens senaste Googlebarometer skjuter intresset för världsarv i höjden.

– Passa på att upptäcka världsarven. De är alla unika platser som berättar om vår historia, samtidigt som det får oss att vara en del av ett globalt nätverk. Världsarven kom en gång till som ett fredsprojekt. Något som idag är viktigare än någonsin att påminna sig om, säger Anna-Karin Ferm som arbetar med världsarvet Hälsingegårdar och är ordförande i föreningen Världsarv i Sverige.                          

Världsarven är en del av Sveriges – och världens – mest unika natur- och kulturarv. De sjuder av aktiviteter särskilt under sommaren och tar emot mängder av besökare. Till världsarven kommer såklart många svenska turister, men intresset för de svenska Unescosajterna ökar ständigt från internationella besökare. Många har sin ”bucket-list” knuten till just världsarv – det finns ett stort intresse för att se och uppleva världsarv i så många länder som möjligt.

I början av juli är det 20 år sedan Unescos generalkonferens beslutade att Grimeton Radiostation skulle skrivas in på världsarvslistan och nu bjuder de på en hel veckas trevligheter på besökscentrum. Andra exempel är Drottningskärs kastell, en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona som i år fylls med roliga aktiviteter, guidade turer och konserter.  I juli firas kyrkhelgen Persmäss i världsarvet Gammelstads kyrkstad utanför Luleå, ett perfekt tillfälle att uppleva den historiska atmosfären i kyrkstaden. Besök Sveriges första världsarv, Drottningholm, som har öppet dagligen hela sommaren. Ge dig ut på en vandring genom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, i juli invigs barnens alldeles egen vandringsled med mycket att se och upptäcka. Är du historiskt intresserad så är bronsåldersfestivalen i världsarvet Tanum i augusti ett måste.

Sveriges världsarv från norr till söder:

Laponia är det enda världsarvet i Sverige som är utsett både för sina höga natur- och kulturvärden. Området bär spår av jordens tidiga historia men också av människans. Under årtusenden har renen varit ett av de viktigaste djuren för människan i Laponia.

Laponia, foto CJUTSI

Struves meridianbåge – ett av våra två transnationella världsarv som löper genom tio länder.  På 1800-talet samverkade vetenskapsmän för att undersöka jordens form och storlek. De lyckades få fram ett förvånansvärt exakt resultat. Fyra av mätpunkterna med världsarvstatus finns i Sverige.

Gammelstad kyrkstad är världens bäst bevarade kyrkstad. En kyrkstad är en större samling av små stugor som användes av långväga gäster i samband med kyrkobesöken.

Världsarvet Höga Kusten är transnationellt och hör ihop med Kvarkens skärgård i Finland. Höga Kusten, tillsammans med Kvarkens skärgård, är den bästa platsen på jorden för att uppleva och förstå landhöjning efter istiden.

Höga Kusten

Världsarvet Falun tar sin utgångspunkt från 1600-talet då Falu Gruva var Sveriges största och modernaste arbetsplats. 70 % av Europas koppar kom från gruvindustrin i Falun. I världsarvet ingår gruvan, staden och den omkringliggande bergsmansbygden.

Besökare på Hälsingegården Jon-Lars

världsarvet Hälsingegårdar är det måleriet och de vackra festsalarna som är unika. I Hälsingland finns cirka 1000 stora och välbevarade Hälsingegårdar – av dem är sju klassade som världsarv. Ingen annanstans i världen har bönder byggt och dekorerat så stora hus enbart för fest!

Engelsbergs bruk i Västmanland utvecklades under 1700-talet till ett av de modernaste järnbruken i världen. Engelsberg är det bäst bevarade exemplet på denna typ av järnbruk i Sverige.

Drottningholms slottsområde är Sveriges första världsarv (1991) och landets bästa exemplet på ett kungligt 1700-talsresident. Inom området finns flera kända byggnader såsom Kina slott och Drottningholms Slottsteater.

Skogskyrkogården är norra Europas största begravningsplats sett till antal gravsatta. Begravningsplatsen byggdes för att vara öppen för alla. En bärande tanke med utformningen är att livet är lika viktigt som döden, att allting går vidare; liv – död – liv.

Birka Hovgården

Världsarvet Birka och hovgården berättar om vikingatiden och vikingarnas handelsnätverk. Från Hovgården styrde de vikingatida kungarna över handelsstaden Birka och de viktiga vattenlederna.

Vid världsarvet Tanums hällristningar finns hällristningar som ger en inblick i hur livet såg ut för flera tusen år sedan. Ristningarna är en avspegling av ett tidigt europeiskt handelsnätverk, då man behövde metaller till det dyrbara bronset.

Hansestaden Visby är ett fantastiskt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad från tidigt 1200-tal. I världsarvet ingår inte bara ringmuren och ruinerna utan också den levande staden innanför muren.

Grimetons Radiostation visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga. Tack vare människans ständiga behov av trygg och pålitlig kommunikation har radiostationen aldrig tystnat och är fortfarande ett aktivt kommunikationscentrum, en tillgång för samhället.

Grimeton radiostation

Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Örlogsstaden Karlskrona är kung Karl XI storslagna vision och dröm om en stad med breda gator och stora torg. En enastående örlogsstad än idag.

Läs mer om världsarv: Världsarv i Sverige | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Läs mer om Visit Swedens undersökning kring resande: Svenskars resande nu och 6 månader framåt (visitsweden.com)

Tanums hällristningar

Lansering av kommittén Demokratins röstbärare och gemensam satsning med andra FN-organisationer i Sverige. I år möter du Svenska Unescorådet i Almedalen.

Historisk lansering
Kommittén Demokratins röstbärare består av representanter för kulturskapare, forskare och journalister som nu för första gången gått samman i en kommitté för att ta sig an de utmaningar yrkesgrupperna möter i sin arbetsvardag. Hot och hat, otillbörlig styrning, ekonomiska utmaningar och självcensur är något av det som gör att dessa grupper tystnar i samhället.

Kommittén bildades den 21 mars i år, och lanseras nu genom ett panelsamtal i Almedalen. Samtalet kommer att handla om de utmaningar grupperna står inför och hur kommittén kan ta sig an dessa mot bakgrund av FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och Unescos mandat, konventioner och rekommendationer. Kommittén är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk.

Läs mer om bildandet här: Kommittén Demokratins röstbärare har bildats « Svenska Unescorådet

Den 25 juni kl. 12.00-12.45 lanseras kommittén. Det sker genom ett inledningstal av Sveriges Radios vd Cilla Benkö och ett därpå följande panelsamtal. Samtalet ”Forskare, journalister och kulturskapare tystnar – hur kan vi tillsammans vända utvecklingen?” leds av Max Låke, verksamhetsledare för Unga tankar om musik. I samtalet deltar: Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet, Tora Holmberg, vicerektor, Uppsala universitet, Katarina Renman Claesson, förbundsjurist, Konstnärernas Riksorganisation och Karin Stenson, tf generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Gå till evenemanget i Almedalsveckans program här: https://almedalsveckan.info/program/71766


Möt FN i Almedalen 25-28 juni
I år arrangerar FN:s organisationer en gemensam paviljong i Almedalen. Du möter oss på Hamnplan, ”FN-torget” – platsen för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

I paviljongen välkomnar vi alla som vill möta de olika organisationer som verkar under FN:s flagg och som arbetar med att möta de globala utmaningarna genom multilateralt samarbete. I paviljongen får du chansen att se hur varierat FN-organisationerna arbetar och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra människors situation i katastrofområden, hantera kulturarvsförstörelse, möta klimatutmaningar osv.

För att se den fullspäckade agendan med intressanta panelsamtal, meet and greets och andra aktiviteter – gå in på Almedalen och sök på FN.

Meet and greet Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet
Kom och delta i en spännande diskussion om världsarvens betydelse för fred och hållbarhet, samt hur krig och konflikter både påverkar och påverkas av dessa ovärderliga platser.

I det vackra världsarvet Visby får du chansen att möta Svenska Unescorådets t.f. generalsekreterare Karin Stenson och vik. riksantikvarie Susanne Thedéen i en meet and greet med tema ”Världsarven i en konfliktfylld värld”, 25 juni kl. 13.45-14.45

I FN-paviljongen möter du bland andra:
UNHCR – FN:s flyktingprogram
UNICEF – FN:s barnrättsorganisation
UNDP – United Nations Development Program
UN WOMEN
UNFPA – United Nations Population Fund
UNGCNS – UN Global Compact Network Sweden
Svenska Unescorådet
WFP – World Food Programme
WHO – World Health Organization

Alla tider:

Tisdag25 juni08:00 – 19:00
Onsdag26 juni08:00 – 18:00
Torsdag27 juni08:00 – 18:00
Fredag28 juni08:00 – 17:00

Unesco har utsett Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, till rådgivare för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och Sverige ratificerade konventionen 2011. Konventionen uppmärksammar att det finns ett kulturarv som det inte går att ta på. Det handlar om en mängd olika levande traditioner olika former av hantverk, musik och berättelser men också kunskap om till exempel naturen.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är nu en av tre svenska organisationer som ackrediteras av Unesco för arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Tillkännagivandet av SHR som expertorganisation skedde under Unescos generalförsamlings möte i Paris den 11-12 juni 2024.

–  Det är roligt att Unesco har sett det djupa kunnande som finns inom Hemslöjden i Sverige. Som ackrediterad NGO får SHR möjlighet att i en expertroll föra vidare denna kompetens på den internationella arenan, säger Karin Stenson, t.f. generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund bildar tillsammans med sina 90 medlemsföreningar landet runt Hemslöjden, en rörelse som kontinuerligt arbetat med det immateriella kulturarvet i över 110 år. Genom kurser, slöjdträffar, utställningar, seminarier och olika projekt för de kunskaper vidare och väcker intresse även hos barn och unga.

I och med den expertroll som Unesco nu tilldelat SHR kommer förbundet kunna bidra till ökad kunskap om slöjd internationellt.

– Vi är mycket stolta och glada idag. Detta är ett erkännande av vårt arbete och den stora kunskap och kompetens som finns i den svenska hemslöjdsrörelsen, säger Lena Lundkvist, ordförande i SHR.

De andra två NGO-organisationer i Sverige som ackrediterats av Unesco är:
Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg
Ålakustens kulturarvsförening

Läs mer på: Hemslöjden | Slöjd & hantverk för alla (hemslojden.org)
och Levande kulturarv

Bilder på flätning och klyvning är tagna av SHR. Bild av brodyr: Ellinor Hellberg.