Vi har intervjuat Carl Lindberg, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet om ESD (Education for Sustainable Development). Carl berättar om sitt engagemang för utbildning, vilka möjligheter utbildningssektorn erbjuder för arbetet med hållbar utveckling samt utmaningar för ESD framöver.

”ESD innebär utbildning för hållbar utveckling, inte bara om hållbar utveckling. Barn, ungdomar och vuxna måste lära sig hur de aktivt kan ta ansvar för en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. De måste få ”action-competence”, alltså att kunna stå upp för idéer och agera även när det är obekvämt.”

» Läs hela intervjun här