Vill du veta vad Unesco arbetar med? I skriften ”65 ways UNESCO benefits countries all over the world” finns information om viktigare arbetsområden och hur Unescos arbete påverkar. 

Läs skriften här.