ÅR: 2005

Baltic Sea Project är ett nätverk av skolor runt Östersjön. Nätverket har gradvis utvecklats från att bara syssla med mätning av miljöpåverkan i och kring Östersjön till att också omfatta t ex miljöhistoria.

Ladda ner