ÅR: 2009

Halvtidsrapport som redogör för framgångar och hinder i genomförandet av årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. I rapporten presenteras en tiopunktslista för det fortsatta arbetet.

Ladda ner