ÅR: 2006 NR: 1

Om undervisning av elever med behov av särskilt stöd.

Not: översättningen är daterad. Under punkt 3 ska begreppet ”andra barn” läsas som ”särskilt begåvade barn”.

Ladda ner