ÅR: 2000

Vid Unescos världskonferens om utbildning i Dakar år 2000 beslutades att alla medlemsländer skulle anta nationella handlingsplaner för hur man skulle uppnå målen för utbildning för alla – Education for All. Här kan du ladda ned Sveriges nationella plan som regeringen fastställt.

Ladda ner