ÅR: 2017

På engelska.

Om boken:

Boken är den första internationella forskningsöversikten rörande journalisters säkerhet och är resultat av ett samarbete med UNESCO och International Association for Meda and Communication Research (IAMCR). Huvudredaktör är Ulla Carlsson.

 

Människor som utövar sin rätt till yttrandefrihet genom journalistik måste få bedriva sitt arbete utan restriktioner. Men hindren är många. Varje dag ser vi nya former av politisk censur, självcensur, övervakning och kontroll, propaganda-desinformation, terrorism, antiterrorlagar och direkta hot mot journalister – även mord på journalister.

Närmare 850 journalister, mediearbetare och sociala medieproducenter har dödats under de senaste tio åren. Kurvan är stigande och under den senaste tvåårsperioden ägde 60 procent av morden rum i länder med väpnade konflikter. 95 procent av de dödade journalisterna var lokala och detsamma gäller för icke-dödliga attacker, som sträcker sig från hot, trakasserier och godtyckliga frihetsberövanden till sexuella övergrepp mot kvinnliga journalister, säger Ulla Carlsson.

Att tysta aktörer genom våld och hot utgör ett allvarligt hot mot yttrandefriheten.  Mycket oroande är att i mer än nio fall av tio förblir mord på journalister ett olöst brott. Resultatet blir ett klimat av rädsla och självcensur. Även här hemma tystas röster genom att hat, trakasserier och hot riktas mot journalister och andra mediearbetare via sociala medier – det handlar om att skapa rädsla.

Journalistiken har expanderat bortom traditionell nyhetsrapportering i digitaliseringens och globaliseringens tidevarv. Det handlar inte längre bara om angrepp på journalister i krigszoner utan också på nyhetsredaktioner runt om i världen. En omprövning av journalistikens roll behövs – liksom globala lösningar. Detta är särskilt viktigt då konsensus i samhället om vad som utgör sanning kontra lögn sviktar. Det offentliga rummet har förändrats och bidragit till en omfattande snedvridning och manipulation av nyheter med konsekvenser för journalisters säkerhet.

I arbetet för att skydda och  främja yttrandefrihet och pressfrihet i den digitala eran krävs ny kunskap som är baserad på oberoende forskning och komparativa studier. Om vi ​​ska arbeta med den svårfångade relationen mellan medier, angrepp på journalistik och yttrandefrihet måste vi föra samman forskare från olika delar av världen, fortsätter Ulla Carlsson.

Det är mot den bakgrunden boken The Assault on Journalism ska ses. Boken innehåller bidrag som har involverat närmare 50 forskare  – huvuddelen från södra halvklotet, t ex Mexiko, Nigeria, Pakistan och Turkiet där journalister är utsatta för ständiga hot och även mord. Forskare från dessa länder visar stort mod genom att medverka i boken, konstaterar Ulla Carlsson.

Ladda ner