Triumfbågen i Palmyra, Syrien
Triumfbågen i Palmyra, Syrien.

Illegal handel med kulturföremål har ökat de senaste åren. Världsarv av oskattbart värde har förstörts och skingrats i samband med krigshandlingar i Syrien och Irak.

Kulturarvsbevarande och Unescos arbete

Unesco är det FN-organ som ansvarar för kultur. Skydd och bevarande av kulturarv är en viktig del av Unescos arbete. Till grund för arbetet ligger fem konventioner (se nedan). Konventionerna är viktiga byggstenar i det internationella samarbetet. Kulturarvsförstörelse i Palmyra, Syrien

Kulturarvsförstörelse i Palmyra, Syrien.

#Unite4heritage

För att visa att kulturbevarande är betydelsefullt för att förstå samhället och historien startade Unesco kampanjen #Unite4heritage.

En bred folklig förankring är central för att motivera och finansiera restaurering av kulturarv som skadats. Utan stark förankring och vilja att finansiera kulturarv blir bevarandet aldrig långsiktigt och hållbart. Läs mer om kampanjen här.

FN-resolution 2199, från 2015

12 februari 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2199. Resolutionen slår fast att medlemsländer ansvarar att vidta åtgärder och förhindra illegal handeln av kulturföremål och kulturarvsförstörelse. Vidare ska länderna rapportera hur de arbetar med att stoppa handel med stulna kulturföremål.

Resolution 2199 fastställer Interpols roll för att uppmärksamma den illegala handeln globalt. Interpol har tagit fram röda listan med information om stulna konst- och kulturföremål. Listan kan användas av privatpersoner, myndigheter och konstmarknadsaktörer för att identifiera eventuell olaglig aktivitet kring kulturföremål.

Relevanta konventioner


Senast uppdaterad 18 januari 2021