dalälven2

Limes Norrlandicus – så kallas de unika naturvärdena vid Nedre Dalälven, som har skapats som en följd på älvens möte med nordlig och sydlig svenska natur. Detta är ett unikt område i Skandinavien då mängden ryggradsdjur är otroligt stor. Läs mer om Älvlandskapet Nedre Dalälven här >

 

Som meddelat är vi mitt i ett par temaveckor med fokus på de biosfärområden som Unesco utsett i Sverige.