Anna-Karin Johansson blir ny generalsekreterare på Svenska Unescorådet. Hon tillträder den 17 augusti 2020.

Anna-Karin Johansson är i dag generalsekreterare på Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Innan dess var hon generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén och hon har även arbetat på bland annat Forum för levande historia, Regeringskansliet och Sida.

”Det känns väldigt bra och viktigt att få vara med och driva de frågor som Svenska Unescorådet ansvarar för. I dessa speciella tider ser vi tydligt behovet av internationellt samarbete kring vetenskap, kultur, kommunikation och utbildning. Vi är beroende av varandra i denna värld och behöver gemensamt hitta lösningar för en hållbar utveckling” säger Anna-Karin.

”Vi ser fram emot att välkomna Anna-Karin Johansson som Svenska Unescorådets nya generalsekreterare. Hon har en spännande bakgrund och med sin breda erfarenhet kommer hon att tillföra mycket till Svenska Unescorådet arbete,” säger Lena Sommestad, Svenska Unescorådets ordförande.

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission till FN-organet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Nationalkommissionerna är länken mellan Unesco och medlemsländernas myndigheter, institutioner och civilsamhällesorganisationer. Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige.

Porträtt
Privat bild