Ansökningsperioden till Unescos Creative Cities-nätverk är nu öppen. Ansökningar sker via ett särskilt formulär som ska vara Unesco tillhanda senast 16 juni 2017.

Vad är Creative Cities?

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) är ett Unescoprogram som syftar till samarbete mellan städer i hela världen där kreativitet är en central faktor för hållbar utveckling. Städer som är medlemmar profilerar sig inom ett av programmets sju kreativa områden: litteratur, film, musik, hantverk, design, digitala konstformer och gastronomi.

I Sverige blev Östersund utsedd till Creative City of Gastronomy år 2010, bland annat för att staden och regionen arbetat målmedvetet inom småskaligt mathantverk samt dess koppling till kultur, gastronomi och turism.

Mer information om ansökan

Läs mer om UNESCO Creative Cities Network

Mer information om Östersund Creative City of Gastronomy

Bild från en av Unescos kreativa städer
© Unesco