Ansökningsperioden öppnar den 19 juni och stänger den 26 september 2018.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi delas ut för att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar.

Priset belönar två lovande kvinnliga forskare för kvaliteten på deras forskning och utveckling mot självständighet. Forskare som disputerat 2014 eller senare och som är verksamma vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige är behöriga att söka.

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

Läs mer och ansök här!

Prisutdelning
Forskarna Marianne Liebi, Chalmers tekniska högskola, och Ruth Pöttgen, Lunds universitet, får L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset 2018 av Helene Hellmark Knutsson, Ministern för högre utbildning och forskning.