Region Gävleborg delar 2019 för första gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Den norska konstnärinnan Åse Liv Hauan är årets världsarvsstipendiat och fick som en del i stipendiet bo en månad i en av gårdarna. Åse Liv Hauan har ett tidigare engagemang i det norska världsarvet Vegaöarna och baserar mycket att sin konst på platser eller platsintryck. Vi passade därför på att fråga om hennes vistelse i Hälsingland!

Vad betyder det här stipendiet för dig och ditt skapande?

Det var roligt att få respons baserat på mitt arbete och min erfarenhet. Det är ett sätt att få en extra uppmuntran och vilja jobba vidare. Mitt arbete blir satt i en kontext och därmed börjar nya idéer att ta form. Jag skulle antagligen inte sökt mig till det här områden även om det ligger nära till mina egna arbetsmetoder.

För mig personligen innebar det en utveckling och för mitt skapande en större erfarenhetsbank att nyttja.

 Du har kopplingar till ett norskt världsarv, Vegaöarna, vill du berätta mer om ditt engagemang?
Jag var med och startade en konstskola för barn på Vegaöarna innan det blev ett världsarv. Konstens engagemang i kulturen och naturen var nog en del av beslutet att öarna blev ett världsarv. Siden dess har jag bland annat deltagit i praktiskt arbete med restaurering, lokala arrangemang, anordnat många konstprojekt som har förmedlat världsarvsvärdet och satt fokus på problematik samt nya frågor om världsarv.

Vad tar du med dig från din vistelse i Hälsingegårdarna?
Jag tar med mig många fina möten med de som bor och arbetar i världsarvsmiljön. Under vistelsen har jag besökt museer och träffat människor som berättat om området och kulturen kring världsarven. Jag har samlat mycket information och dokumentation från platserna, allt från hantverk och tekniker, visuella uttryck och mest av allt minnena av att vara fysiskt tillrätta i naturen och tillsammans med människorna. Under min vistelse i Järvsö fick jag också ta del av en okänd del av historien genom en arkeologisk utgrävning av en sockenlappbostad. Jag har tagit med mig många problemställningar om världsarvet och förvaltningen av dessa.

I motiveringen står det att du ska genomföra ett konstnärligt arbete där du ”rekonstruerar denna kontext och skapar nya verk i olika material”. Hur har det gått?
Jag sitter med många intryck som nu har börjat utforma sig. Det är ännu på ett tidigt stadium och jag vet inte helt var det slutar. Jag har börjat arbeta med linfiber och en ornamentik, möjligen både med papper och broderi. Jag planerar en installation som kan rymma ett möte mellan de två världsarv jag har störst erfarenhet av, Vega och Hälsingegårdarna, där jag vill hitta likheter men även framhäva olikheter. Det skall också rymma en konstnärlig öppen tolkning. Jag har bjudit in en samarbetspartner från Vega som jag tidigare arbetat med. Jag tänker att våren 2020 kan vara en bra plan för att färdigställa arbetet. Jag planerar även en utställning där jag berättar om mitt möte med Hälsingegårdarna och min vistelse där.