Bild på statyer och personer

Lika mycket som kulturarv är exempel på nationell identitet berättar de historier om utbyten över nationsgränser, och i förlängningen om alla människors gemensamma historia. På detta tema skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg en krönika på Västarvets blogg:

”Genom att utforska det förflutna kan vi förstå andra perspektiv och andra sätt att leva samtidigt som vi stärker vår egen sammansatta identitet. Det är en god grund för nyfikenhet och engagemang i mötet med andra människor. När vi lyfter blicken och ser länkar mellan olika tider och olika världsarv kan vi utforska den rika källa till kunskap och upplevelser som Unescos unika världsarv utgör. På så vis kan vi också stimulera samtalet om vilket samhälle vi vill lämna över till kommande generationer.”

Krönikan finns att läsa i sin helhet på Västarvets blogg.