Städer kan själva ansöka direkt till Unesco om medlemskap i nätverket för kreativa städer. Ansökan är öppen vartannat år, nästa gång blir 2021. Mer information om ansökan till Unesco finns här.

Till ansökan ska ett stödbrev från Svenska Unescorådet bifogas. För detta krävs en intresseanmälan senast 1 april året innan anmälan görs till Unesco. Om intresseanmälan får staden status som kandidat till nätverket i Sverige och förväntas då delta i det nationella arbetet samt hålla en regelbunden kontakt med Svenska Unescorådet.


Senast uppdaterad 23 januari 2020