Unescos biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har beslutat att stärka sitt arbete för att hitta goda exempel på hållbar utveckling i näringslivet. Sofia Guldbrand är nyanställd som processledare för hållbar utveckling med särskilt fokus på näringslivet.

Vad kommer din uppgift att vara?

Jag kommer att jobba uppsökande, informera om biosfärområdet och lyfta fram goda exempel i näringslivet. Jag kommer att vara ute och träffa företagen, inspirera ledningsgrupper och delta i evenemang i kommunerna för att möta människor. Att jobba för FN:s globala mål ser jag som en huvuduppgift. Att hjälpa till att sprida kunskap om dem och att vi alla tar ansvar för dem.

Vilka förväntningar har du på ditt nya uppdrag?

Min förhoppning är att uppleva en stark kraft inom näringslivet där man tydligt tar ställning för hållbar utveckling och där en stolthet växer fram för biosfärområdet. Jag kommer att arbeta aktivt för att fler ska få upp ögonen både för vad företagen redan gör inom hållbar utveckling och vad de vill göra framöver. Idag ser det väldigt olika ut, en del har kommit långt medan andra har en lång bit kvar. Det handlar om att genomföra och kommunicera aktiviteter i riktning mot de globala målen.

Finns det något särskilt intressant projekt på gång?

I Mariestad skapas en test- och demonstrationsplats som bl.a. innehåller Electric Village; en ovanlig satsning i en mindre stad. Det handlar om att elektrifiera vägar och från och med oktober kommer vi att få se nya eldrivna fordon på Mariestads gator. Vi välkomnar besökare till kommunen för att få reda på mer om projektet. Det handlar om att vara ett modellområde för andra områden.

Vilka utmaningar kan du se i ditt uppdrag?

En utmaning är att sprida kunskap om hur värdefull Unescos utnämning av vårt biosfärområde faktiskt är. Många har ännu inte fått upp ögonen för affärsnyttan med hållbarhet och kopplingen till ansvar för de globala målen. Det är viktigt att bygga upp en dialog med företagen för att driva processen framåt.

Det är också svårt för gemene man att veta hur man kan bidra till målet om att till exempel bekämpa klimatförändringen. För vissa kan det vara omvälvande att tänka på att ens egen insats kan ha betydelse för den stora kartbilden. Det handlar om processer, vi behöver röra oss i en positiv riktning framåt och det är viktigt att man inte står still.

Kan det vara svårt att arbeta mot en hållbar utveckling när olika intressen ska förenas?

Det beror på vilken grundsyn man har och vad man anser är en hållbar utveckling. Biosfärområdets grundsyn är att ekologisk och social hållbarhet måste ingå, där får vi inte ge vika. Den här planeten har begränsningar och om vi passerar de gränserna är det helt enkelt inte hållbart.

Hur kan biosfärområdet bidra till lokalt engagemang för hållbar utveckling?

Vi har fått den här utnämningen och lever i en tid där hållbarhet står i fokus. Alla borde fråga sig ”vad kan jag göra inom hållbar utveckling”. Vi ser gärna att man experimenterar och utmanar för att få fram goda exempel. Om fler också kliver fram och berättar vad de redan gör så inspirerar de andra.

I Mariestad finns till exempel en golfklubb där man inte använder gift på hela greenen. I ett möte med dem blev det tydligt att de i dagsläget inte kommunicerar detta till sina besökare. Som biosfärområde och i min roll som processledare kan jag hjälpa dem att kommunicera det mer tydligt. De är ett sådant gott exempel som vi gärna lyfter fram! Vi börjar i den ände där de är, vilket också kan inspirera fler till att utvecklas mer.

Vilka möjligheter ser du för biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle i framtiden?

Jag ser framför mig spännande möjligheter att växla upp insikterna kring hållbarhet ordentligt. Både hos allmänheten och inom näringslivet. Jag ser också framför mig att vår GULLD-fond växer rejält. Vi tar emot pengar till den så att människor som har en hållbar idé kan ansöka om bidrag till något projekt. Tillsammans gäller det att vi tar vara på möjligheter och skapar effektiva lokala lösningar på våra globala utmaningar.