Onsdagen den 19 mars bjöd Svenska biblioteksföreningen och Svenska Unescorådet in till konferensen ”Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest”.

Under förmiddagen hölls presentationer om Unescos biblioteksmanifest. Svenska Unescorådets ordförande, Inger Davidson hälsade välkomna och Barbro Bolonassos, bibliotekschef på Fisksätra bibliotek, gav en ingående beskrivning av hur manifesten ska användas i praktiken och gav konkreta exempel för hur de kan tjäna som etisk vägledning. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen, berättade vidare om hur biblioteksmanifesten ska fungera som stöd i alla biblioteks grundläggande uppdrag för det demokratiska samhällets utveckling. Inger Davidson hälsade Niclas Lindberg välkommen som ledamot i Svenska Unescorådet.

Journalisten och författaren Martin Schibbye var sista talare för förmiddagen och berättade om litteraturens och bibliotekets betydelse i fångenskap. Bland annat berättade Martin om det biblioteksprojekt som och han och Johan Persson drev när de satt fängslade i Etiopien – hur böckerna förde dem samman med de andra fångarna och skapade en gemenskap men också problem.

Eftermiddagen ägnades åt fördjupning i följande ämnen: Folkbiblioteksmanifestet, Internetmanifestet och integritetsfrågan, Det mångkulturella manifestet, Manifestet om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning samt En överblick av IFLA:s samtliga biblioteksmanifest.