© Frédéric Demeuse
© Frédéric Demeuse

Polen har börjat att fälla träden i  Bialowieza trots ilskna protester från miljöorganisationer. Området är ett av Unescos världsarv och inrymmer en av Europas sista urskogar.

Att avverkningen börjat bekräftades av Konrad Tomaszewski, chef för Polens nationella skogsvårdsstyrelse. Anledningen till avverkningen är enligt Tomaszewski  att stoppa granbarkborrens angrepp på träden. De angripna träden riskerar att falla och skada turister och parkarbetare som befinner sig i området.

Men representanter för miljörörelsen menar att avverkningen kommer att  förstöra ett ekosystem som bevarats under mer än 10.000 år.

IUCN, (Internationella Naturvårdsunionen), som bevakar hur väl vården och skyddet av världsarven fungerar och är rådgivande organ till Unescos världsarvskommitté  har besökt området för att se över vilka effekterna av avverkningen blir.

– IUCN rekommenderar att avverkningen av skogen i Bialowieza inte påbörjas  förrän konsekvenserna för områdets status som världsarv har utretts, säger Luc Bas, chef för IUCN.

Att bryta mot EUs naturvårdslagar, som art-, habitat och fågeldirektiven, kan leda till kraftiga böter och indrag av bidrag.

Bialowieza är en urskogsartad lövblandskog som är den enda i sitt slag i Europa. Skogen är 7000-10000 år gammal och täcker ett område på 1600 kvadratkilometer. Skogen utmärks av stor artrikedom. Här lever sällsynta fågelarter som vitryggig hackspett och rovfåglar som mindre skrikörn och dvärgörn. Förutom den svarta storken och däggdjur som varg, lo och kronhjort finns det också 800 visenter i skogen. Delar av skogen brukas medan andra delar skyddas som nationalpark.1979 upptogs Bialowieza på Unescos världsarvslista.

Mer information om Bialowieza finns på Unescos hemsida.