Visenter i Bialowiesa © Renata Krzysciak-Kosinska
Visenter i Bialowiesa © Renata Krzysciak-Kosinska

Världsarvet Bialowieza kan komma att skrivas in på Unescos lista Världsarv i fara om fler träd fälls inom området.

I mars 2016 beslutade den polska staten att tredubbla utvinningen av skog i Bialowieza fram till 2021. Men i beslutet ges inget besked om var utvinningen ska ske. Polen har inte heller lämnat besked om hur avverkningen påverkar områdets universella värden. Världsarvet Bialowieza inrymmer bland annat en av Europas sista urskogar. Urskog bidrar till ostörda naturliga processer och dött trä, som utgör en viktig livsmiljö för flera svampar och insektsarter. Förekomsten av urskog bidrar därför starkt till områdets universella värden vilket är en grund för Bialowiezas status som världsarv.

Planerade ingrepp i den naturliga miljö i området väcker oro för att de ekologiska processerna kan vara hotade. Den polska staten menar att åtgärderna är nödvändiga på grund av granbarkborrens angrepp på träden. Världsarvskommittén anser att ökad avverkning i sig kommer att påverka områdets universella värden.

En ny bedömning av världsarvets status och åtgärderna för att skydda och bevara världsarvet kommer att ske under världsarvskommitténs möte i Kraków 2017.