infocus_dg-undsg1_drupal

Den 7 september 2015 träffades generaldirektören för Unesco, Irina Bokova, och FN:s biträdande generalsekreterare, Jan Eliasson för ett möte följt av en presskonferens. Mötet ägde rum inför den internationella konferensen om skydd av offer för etniskt och religiöst våld i mellanöstern, vilken inleds den 8 september 2015 i Paris och anordnas av den franska och den jordanska regeringen, där även Unescos generaldirektör kommer att delta.

Irina Bokova och Jan Eliasson diskuterade möjliga åtgärder för att motverka uppkomsten av våldsbejakande extremism, bland annat med ungdomar, för att stärka grunden för att leva tillsammans i alla samhällen, genom utbildning mot ett globalt medborgarskap samt ökad kunskap om olika kulturer och historia.

”All of this shows the humanitarian crisis cannot be separated from cultural cleansing”, enligt Irina Bokova. Hon markerade Unescos arbete med medlemsländerna för att öka medvetenheten och stärka åtgärderna, bland annat genom Unescos ”#Unite4Heritage”-kampanj på sociala medier, liksom vikten av en stark mobilisering av FN:s generalförsamling.

“I have come today to express solidarity and support to the actions of UNESCO, to say I stand fully behind all UNESCO’s efforts,” menar Jan Eliasson. “The destruction of humanity’s common heritage are crimes against all of humanity, and a denial of identity to future generations. I make a passionate appeal today for the preservation of this cultural heritage as an issue of our common identity.”