Hur hanterar vi rasism och rasistiska stereotyper i litteraturen? Vilket ansvar har biblioteken och hur ska vi samtala om och problematisera denna litteratur?

Det var frågor som diskuterades av företrädare för Svenska Unescorådet, Svensk Biblioteksförening och Kulturdepartementet på Stockholms Stadsbibliotek på Världsbokdagen den 23 april.

Temat var projektet ”Litteratur X” där Stockholms Stadsbibliotek lyfter fram äldre och samtida skönlitteratur och ställer frågor kring rasism och rasistiska stereotyper i dåtid och nutid.

Samtalet rörde biblioteken som demokratisk arena: öppen för samtal kring – och problematisering av – sådan litteratur. Ordföranden Calle Nathanson, Svensk Biblioteksförening, betonade att samtalet kring litteratur är en strategi i sig, och Per Olsson, statssekreterare Kulturdepartementet, pekade på litteraturens förmåga att också blicka bakåt och ge upprättelse.

Samtalsdeltagarna enades om att ett av de viktigaste målen med projektet är att handleda läsare i att få syn på mer okänd litteratur som hanterar samma ämnen som den omdiskuterade men på andra sätt, just för att inkludera, inte exkludera.

Läs mer om Litteratur X här

11059702_979524142080764_6388835255134115250_n