– Biosfärområdena är unika mötesplatser för att hitta hållbara lösningar på lokala problem, säger Mats Djurberg, generalsekretare för Unesco Sverige.

Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Ett biosfärområde kan ses som en brobyggare som knyter samman strategiska aktörer (ägare, brukare m fl) i ett visst område. I biosfärsområden testas nya metoder och söks ny kunskap med målet att biosfärområdena ska ge exempel på hur människan kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsättningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, för att bidra till bättre förståelse för biosfärens resurser. Det finns idag över 630 biosfärområden i 119 länder.

Idag har en artikel publicerats om biosfärskandidaten Voxnadalen. Läs artikeln här

Läs mer om Unescos Biosfärprogram och de fem biosfärsområdena i Sverige.