Biosfärområdet Voxnadalen utsågs till biosfärprogrammet i juni 2019.  Biosfärområdet Voxnadalen vill bidra med kunskapsutveckling, informationsspridning och utveckling av den mänskliga välfärden. Dessa faktorer bidrar tillsammans till ett fungerande och hållbart ekosystem, en hänsyn mellan olika aktörer som berörs av biosfärområdet samt att Voxnadalen blir ett gott exempel på hur en kan arbeta lokalt, nationellt och globalt inom Unescos nätverk för biosfärområden.

Visionen är att i biosfärområdet ta vara på samtliga resurser, såväl naturen som kulturella förutsättningar, samt nedärvd kunskap. Voxnadalen främjar företagande och andra verksamheter för att uppnå en varaktig utveckling samt fortsätta bruka – utan att förbruka – den unika hälsingebygden utmed Voxnan.Mamma och barn i skogen

I Voxnadalen bedrivs bland annat projekt som fokuserar på att skogen ska vara en hållbar resurs, att vattnet ska vara frisk och rent samt att landskapet i området ska förbli levande och öppet. Dessa tre fokusområden samordnas av olika aktörer inom samarbetet för biosfärområdet.

I området där Voxnans vatten slingrar sig genom dalgången, finns de allra största och pampigaste Hälsingegårdarna. Flera av gårdarna inom biosfärområdet är en del av Unescos världsarv Hälsinggårdarna. Gårdarna har historiskt haft en mer mångfasetterad försörjning än idag, när kombinationen av jord- och skogsbruk med tillhörande fäbodvallar utgjorde grunden. Landskapet har formats av tidigare och nuvarande markanvändning där all tillgänglig mark togs i anspråk i en ekonomi som länge byggde på självhushåll.

Hälsingegård

Mer information om Voxnadalen och verksamheten hittar du här .


Senast uppdaterad 18 juni 2019