Foto: Harald Faith-Ell.

Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700 till 900.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

På Björkö och Adelsö i Mälaren ligger Birka och Hovgården, ett av de bäst bevarade exemplen på vikingatidens handelsplatser. Birka anlades på 700-talet och blev snabbt en viktig handelsplats och en internationell hamn. På Adelsö, som ligger på andra sidan fjärden, finns Hovgården där kungen hade sitt residens.

Som Sveriges första egentliga stad hade Birka cirka 700 invånare under sin storhetstid. Staden var en viktig handelsplats i den rika Mälardalsområdet, och kungens målsättning var att från det närliggande Adelsö kontrollera regionens handel. Platsens geografiska position och kungens politiska ambitioner innebar att Birka kom att spela en stor roll i den socioekonomiska utvecklingen i hela Östersjöregionen.

År 830 besöktes Birka av missionerande Benediktinermunkar under det tidigaste kända försöket att kristna Sverige. Samhället blev dock aldrig fullt kristet, istället levde stadens hedningar och kristna sida vid sida under över 100 år.

I sin roll som en viktig internationell hamn var Birka en tidig länk till det övriga Europa och möjliggjorde kontakter med ett stort internationellt handelsnätverk. Handelsaktiviteterna vid Birka avtog strax innan 1000-talet, och stadens funktion övertogs istället av Sigtuna. Detta till trots fortsatte Adelsö att spela en viktig roll som kungaresidens under flera hundra år vilket understryker platsens betydelse, och svenska kungar fortsatte att under perioder bo på ön så sent som under 1200-talet. Idag är Birka en av världens bäst bevarade handelsplatser från vikingasamhället.

Birka och Hovgården utsågs av Unesco till världsarv 1993.

Birka Vikingastaden hemsida


Senast uppdaterad 5 oktober 2022