Unescos generaldirektör Irina Bokova välkomnar det uttalande som FN:s säkerhetsråd gjort angående IS attacker mot kulturskatterna på Mosuls museum.

”Det här uttalandet visar det internationella samfundets sammanhållning mot den tragiska förstörelsen av de oersättliga kulturskatter som är en del av mänsklighetens arv”, sa Bokova. ”Säkerhetsrådets medlemmar bekräftar det starka samband som finns mellan förstörelsen av kulturföremål i Mosul och förföljelsen av människor. Vi måste fortsätta arbeta emot detta med enade krafter”, fortsatte hon.

”Tolerans, kulturell mångfald och respekten för mänskliga rättigheter är starkare än dessa barbariska gärningar. Unesco är fast beslutna att göra allt vi kan för att hjälpa den irakiska regeringen att skydda sitt kulturarv”, avslutade Bokova.

 

sakerhetsradet
FN:s säkerhetsråd