vatten
Foto: Public Works Research Institute i Japan ©UNESCO/Kenji Saitoh

Arrangörer: Stockholm International Water Institute (SIWI), Svenska Unescorådet, Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet

För att ytterligare bidra till Unescos vetenskapsarbete inom framför allt vattensamarbete, har den svenska regeringen föreslagit att inrätta ett nytt Unesco center i Sverige som ska fokusera på de nya utmaningarna inom vattensamarbete och regional utveckling. Unesco:s generalkonferens kommer att fatta sitt beslut under sitt möte i höst.

Under World Water Week på Älvsjömässan hålls ett seminarium om det nya Unesco-centret och om gränsöverskridande vattensamarbete på måndag den 2 september 2013, kl. 17.45-18.45 i rum K24.

» Se programmet