• Till minne: Love Ekenberg

    Svenska Unescorådet har med stor sorg erfarit att professor Love Ekenberg har gått bort. Love Ekenberg var sedan år 2017 innehavare av en Unescoprofessur för…