Sveriges Radios VD Cilla Benkö är i år ordförande för Unescos pressfrihetspris,  UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Priset inrättades 1997 till minne av den mördade journalisten Guillermo Cano och tilldelas en person eller organisation som gjort en framstående insats för att främja pressfrihet. Vi har passat på att fråga henne mer om arbetet i juryn och om varför press- och yttrandefrihet är viktigt.

Foto på Sveriges Radios VD Cilla Benkö
Cilla Benkö. Sveriges Radios VD. foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Hur gick det till att bli vald till juryordförande för Unescos pressfrihetspris?

Jag har varit med i juryn de två senaste åren efter en förfrågan från Unesco i Paris. I somras var Irina Bokova (Unescos generaldirektör, reds. anm.) min och Sveriges Radios gäst vid ett seminarium om tryck- och yttrandefrihet i Almedalen vilket kanske bidrog till att jag i höstas fick ett brev från henne med förfrågan om att vara ordförande för jury gruppen denna gång.

Kan du berätta om juryn och ert arbete?

Vi arbetar helt digitalt. Olika organisationer nominerar kandidater och sedan läser vi på om varje kandidat. Därefter sker ett röstningsförfarande i ett antal omgångar till dess att det finns en kandidat kvar.

Vad innebär din roll som ordförande?

Att hålla ihop arbetet och att vara närvarande vid prisutdelningen som i år sker i Jakarta i samband med pressfrihetsdagen i maj.

Vad tycker du är det viktigaste Unesco kan bidra med i kampen för press- och yttrandefrihet?

Att hela tiden hålla frågan i fokus och att driva de enskilda fallen samtidigt som helheten. Det är bara genom ett tålmodigt och idogt arbete som det går att skapa en förändring.

Varför är press- och yttrandefrihet viktigt?

För att det är en grundsten i en väl fungerande demokrati.

Alla ska ha rätt att göra sin röst hörd. Att hota, hata eller döda en annan person är givetvis alltid oacceptabelt, men att skada, kidnappa eller döda en journalist betyder så mycket mer. Journalister finns där för oss alla – för dig och mig.

Journalistens uppgift är bland annat att granska makten och att ge alternativa bilder – det är extremt viktigt för det demokratiska samhället. Och därför är journalisters möjlighet att utföra sitt arbete en väldigt viktig del av en väl fungerande tryck- och yttrandefrihet.

Är det extra viktigt just nu? Varför?

Ja – vi ser tyvärr att tryck- och yttrandefriheten inskränks i land efter land. Jag brukar prata om tre nivåer: Världen – i länder som till exempel Syrien eller Afghanistan där det näst intill är omöjligt att arbeta som oberoende och granskande journalist utan att riskera livet. Europa, där allt fler mediebolag är under politisk- eller ekonomisk press och ibland tyvärr bådadera, samt Norden där allt fler journalister säger att de blir hotade eller trakasserade flera gånger per vecka och där det ekonomiska läget gör att det finns allt färre journalister.

För Svenska Unescorådet är medie- och informationskunnighet ett prioriterat område. Tidigare i veckan intervjuade vi Jack Werner om vad det innebär för honom. Vad innebär medie- och informationskunnighet för dig?

Vikten av att förstå och kunna ta till sig. Att kunna skilja på det som är sant och falskt och att förstå att det finns seriösa medier till för alla och ett antal oseriösa aktörer som enbart driver opinionsbildning.

Unescos hemsida kan du läsa mer om priset och du gör för att nominera till UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

Mer information och artiklar om hotet mot journalister och pressfrihet kan du läsa här.