På kvällen den 6 mars offentliggjordes årets vinnare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset 2017: Kirsten Leistner och Julia Uddén!

Kirsten Leistner och Julia Uddén
Kirsten Leistner och Julia Uddén. Foto: Fredrik Persson

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi syftar till att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik samt skapa förebilder för kommande generationer. 2017 års pris tilldelas:

Kirsten Leistner

Fil. dr i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola

-för hennes framgångsrika forskning rörande fundamental förståelse av katalysatorers temperaturberoende aktivitet. Hon har gjort en upptäckt som kan leda till utveckling av förbättrade katalysatorer.

Kirsten Leistners forskning handlar om att minska förorenade utsläpp från person- och lastbilar. Några av de mest skadliga föroreningarna från fordon består av sotpartiklar och kväveoxider. Dessa skadar miljön i form av surt regn och skador på ozonlagret, de bidrar till smog och kan orsaka lungproblem. Tekniker för efterbehandling av avgaser begränsar utsläppen från person- och lastbilar genom att placera en katalysator som fungerar som ett filter i avgassystemet. Dessa katalysatorer består av fasta ämnen som omvandlar förorenande partiklar och kväveoxider till ofarliga gaser. Målet med Leistners forskning är att förstå varför katalysatorer bryts ner under vissa förhållanden, och utveckla bättre katalysatorer som inte lika lätt bryts ned. I sin framgångsrika forskning studerar Leistner bland annat egenskaperna hos zeoliter för eliminering av skadliga kväveoxider i avgaser genom katalys.

Leistners forskning utmärks av både geografisk rörlighet och innovativa samarbeten med stor internationell erfarenhet. Hon har tidigare belönats med flera utmärkelser och hoppas att etablera sig som självständig forskare.

Bakgrund: Född 7 mars 1984. Fil. dr i kemiteknik 2012 vid Université Pierre et Marie Curie, Frankrike, därefter postdok vid Chimie ParisTech, Frankrike, samt vid Chalmers Institution för kemi och kemiteknik.

Julia Uddén

Fil. dr i kognitiv neurovetenskap och Pro Futura-forskare vid Stockholms universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

-för forskning som kännetecknas av intellektuell djärvhet och som syftar till att förstå hur människans språkliga kommunikation utvecklas.

Julia Uddéns forskning handlar om kommunikation, och varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra. Studierna omfattar till exempel jämförelser av hjärnaktiviteten hos unga och lite äldre tonåringar med hjälp av hjärnkamera. Tanken är att hjärnans reaktion på klarspråk, jämfört med inlindad kommunikation, förändras under ungdomsåren. För personer med kommunikationssvårigheter, som vid autism, utgör inlindade budskap ett problem. Uddén undersöker hur hjärnans språknätverk kan utvecklas, inte minst under ungdomsåren, för att stärka möjligheterna att kommunicera även för individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Hennes nydanande forskning undersöker också hur virtuella miljöer kan användas som hjälpmedel för kommunikationsträning.

Uddéns forskning kopplar ihop naturvetenskap och humaniora på ett nytänkande vis, hon brinner för tvärvetenskap i gränslandet mellan neurovetenskap, psykologi och lingvistik. Uddén har erhållit flera prestigefyllda anslag och gjort en rad insatser för att föra ut sin forskning. Hon har konsekvent etablerat internationella kontakter med ledande miljöer i sitt fält och har stor potential att göra betydelsefulla bidrag till sitt fält med den egna forskargrupp hon nu står i begrepp att bilda.

Bakgrund: Född 12 juni 1985. Fil. dr i kognitiv neurovetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, följt av en forskartjänst vid Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland. Tillträder sin tenure track-tjänst som Pro Futura Scientia Fellow vid Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) 2017.

Årets pristagare tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Årets pristagare tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: For Women in Science 2017

Inom kort publiceras intervjuer med vinnarna på vår hemsida.

Läs mer om L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset här.