©UNESCO/Gary Masters

Idag skriver biståndsminister Gunilla Carlsson, miljöminister Lena Ek, Unesco och Stockholm International Water Institute (SIWI) om de utmaningar och lösningar som finns för att trygga vattenförsörjningen för jordens befolkning. Ansvarsfull konsumtion och ett stärkt samarbete mellan olika aktörer är en del av lösningen menar skribenterna.

För att läsa mer:

http://debatt.svt.se/2013/09/06/ansvarsfull-konsumtion-ar-losningen-pa-vattenkrisen/