Bild från världsarvet Laponia
Världsarvet Laponia är ett enastående exempel för såväl exceptionell naturskönhet som samisk kultur.

”1996 blev Laponia ett världsarv, och när Sverige nominerade Laponia och accepterade Unescos världsarvskommittés positiva beslut om att utse Världsarvet tog vi på oss ett långtgående ansvar: Det är inte Unesco som lovat skydda Laponia, det är Sverige.”

Detta skriver vår ordförande Inger Davidson och vår generalsekreterare Mats Djurberg i en debattartikel publicerad i Norrländska Socialdemokraten den 20 mars. Artikeln är skriven med anledning av att det just nu utreds om gruvdrift i området skulle påverka Laponias status som världsarv. I artikeln understryks vikten av att förstå världsarvet i sitt globala sammanhang och inte bara som en nationell fråga:

”Ett världsarv är inte bara unikt utan är också ett exempel och berättar om ett viktigt skede i mänsklighetens historia. Det är därför världsarv är så centrala: om de försvinner innebär det en global förlust för alla.”

Läs debattartikeln här.