”Regeringar världen över har förbundit sig att bevara Unescos världsarv. Trots det hotas hälften av dem av exploatering. Ofta för kortsiktig ekonomisk vinning. Ändå vet vi att vi bara har att vinna, inte minst ekonomiskt, på att skydda våra världsarv”

Så skriver Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF och Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet i DN debatt om vikten av att bevara världsarv.

Läs artikeln här