Carina Wettemark
Foto: Carina Wettemark

I Kristianstadsbladet (7/7-2014) skriver Carina Wettemark (chef biosfärenheten/koordinator Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike), Johanna MacTaggart (nationell MAB-koordinator och ordförande i Biosfärrådet) och Mats Djurberg (generalsekreterare, Svenska Unescorådet) om Unescos biosfärprogram ”Man and the Biosphere” (MAB).

De utgår från exemplet Kristianstads Vattenrike, ett av Sveriges fem biosfärområden, och visar hur de breda klimatfrågorna kan mötas på det lokala planet.

”För att möta de globala utmaningarna måste vi börja nerifrån och upp, skala upp projekt som fungerar och bygga vidare på goda lokala erfarenheter. Biosfärområdena är utmärkta platser att göra just det.”

Läs hela artikeln här.