Lars Amréus, riksantikvarie Riksarkivet, och Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, skriver i Brännpunkt i Svenska Dagbladet om politiseringen som hotar att urvattna Unescos världsarv.  

Några av de fjorton svenska världsarven

Några av världsarven i Sverige. Foto: Riksantikvarieämbetet/Bengt A Lundberg

» Läs hela artikeln på SvD