Med anledning av biosfärdagen den 2 juni skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg, svenska biosfärprogrammets ordförande Göran Blom och Sveriges nationella koordinator för biosfärprogrammet Johanna Mac Taggart, hur biosfärområden ger viktiga bidrag till genomförandet av Agenda 2030.

Läs artikeln i Uppsala Nya Tidning