”Illegal handel med kulturföremål är en storindustri som omsätter miljardbelopp, inte sällan kopplat till grov brottslighet av olika slag. De senaste 20 åren har kulturföremål från krigets Irak spridits över världen. Situationen har förvärrats i och med inbördeskrigen i Syrien och Libyen – när världsarvet Palmyra plundrades av IS så stals också många kulturföremål.

Som enskild resenär kan du ta ansvar genom att inte falla för frestelsen att köpa kulturföremål av misstänkt ursprung. Stryper vi efterfrågan, så stryper vi också drivkrafterna bakom.”

Så skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg tillsammans med Ann Follin, överintendent på Statens Världskulturmuseer.

Läs hela artikeln i NWT här.