”Att bevara ett världsarv är inte att frysa tiden. Tvärtom, ett världsarv kan vara en del av vardagen och vara relevanta för dagens samhälle på många sätt. Förutsatt att världsarven är väl förankrade i det lokala samhället kan de bidra till mervärde för ekonomisk och social hållbar utveckling.

FN-organet Unesco har utnämnt 1073 världsarv, 15 av dessa finns i Sverige. De svenska världsarven är en fantastisk resurs för att vi ska lära oss om vår historia, samtidigt som de främjar turism och det lokala näringslivet. Det finns flera exempel på hur detta kan ske genom projekt som drivs av de svenska världsarven.”

Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, skriver i UNT om hur de svenska världsarven kan bidra till lokal och regional utveckling genom att vara väl förankrade i samhället genom olika projekt. Läs hela artikeln här.