Yttrandefriheten är under ständigt hot. Inte bara från regeringar som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, utan också från den organiserade brottsligheten och extremistiska organisationer. 2012 var det dödligaste året någonsin för journalister.

Världspressfrihetsdagen – eller World Press Freedom Day – firar i år sitt 20-årsjubileum. Dagen är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av yttrande- och pressfrihet, och det faktum att en stor del av världens befolkning lever utan dessa grundläggande rättigheter.

Det är också en dag att uppmärksamma och hedra de journalister och mediearbetare som förlorat sina liv i utövandet av sitt yrke. År 2012 fördömde Unescos generaldirektör dödandet av 121 journalister, nästan dubbelt de årliga siffrorna 2011 och 2010.

Världspressfrihetsdagen inrättades officiellt under FN: s generalförsamling 1993. Sedan dess har det ingått i Unescos mandat att inom FN-familjen leda arbetet med att främja yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet över hela världen.

I år högtidlighåller Unesco pressfrihetsdagen genom ett internationellt huvudarrangemang i San José, Costa Rica. Under det övergripande temat ”Safe to speak: Securing Freedom of Expression in all media” möts representanter för FN och andra internationella organisationer, stater och myndigheter, företag och det civila samhället för att samtala om fria mediers roll i demokratibyggande. I år med särskild fokus på säkerhet för journalister och mediearbetare, bekämpning av brottsfrihet och säkerhet online.

I samband med firandet i Costa Rica sker utdelningen av Unescos Guillermo Cano World Press Freedom Prize till en person, organisation eller institution som anses ha gjort en enastående insats för pressfriheten i världen. Årets pristagare är den fängslade etiopiska journalisten Reeyot Alemu, som hedras för sitt exceptionella mod och sin engagerade kamp för yttrandefrihet.

» Mer information om Världspressfrihetsdagen och Unescos Guillermo Cano World Press Freedom Prize finns på unesco.org

Också i Sverige högtidlighålls dagen med olika evenemang. Svenska Unescorådet och Reportrar utan gränser anordnar ett seminarium på temat pressfrihet och journalisters säkerhet. I samband med seminariet delas Reportrar utan gränsers årliga Pressfrihetspris ut.

» Läs mer om seminariet